SARAJEVO Savez samostalnih sindikata BiH

Zatražiti ocjenu ustavnosti Zakona o radu Federacije BiH

Piše: D. B.

Na današnjoj konferenciji za novinare u Domu sindikata potpredsjednik Federacije Milan Dunović i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović govorili su o opravdanosti zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o radu Federacije BiH. Prema tom zakonu, radnik koji  smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo dužan je u roku od 30 dana zatražiti svoja prava.

- Jasno je da se radnik poslodavcu, prije podnošenja tužbe u slučaju otkaza, ne mora obraćati samo u slučaju otkaza ugovora o radu. U svim drugim slučajevima radnik se prvo mora obratiti poslodavcu, i to u roku od 30 dana od povrede njegovog prava. Ukoliko radnik u tom periodu nije prijavio poslodavca, gubi to pravo - naveo je Šatorović.

Kako je dogovoreno, potpredsjednik Federacije zbog ovog problema podnijet će apelaciju Ustavnom sudu da bi se ocijenila ustavnost ove odredbe.

NA VRH