PODACI Vijeće ministara BiH zaprimilo informacije

Migranti i dalje pristižu, najviše iz Pakistana i Sirije

Porast iskazanih namjera za podnošenje zahtjeva za azil

Fena
12.02.2019 17:11

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici dobilo informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH. 

Prema informaciji, u periodu od 1. januara do 7. februara 2019. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 997 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u ovom periodu iskazalo je 828 osoba, a zahtjev za azil je podnijelo njih 17.

Najviše migranata je stiglo iz Pakistana (17,1 posto), Sirije (15,2 posto), Iraka (14,4 posto), Alžira (12,7 posto) i Maroka (10,9 posto).

U periodu od 28. januara do 7. februara 2019. godine Službi za poslove sa strancima prijavljen je 301 nezakoniti migrant, a namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazale su 243 osobe, dok je zahtjev za azil podnijelo njih osmero, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Podaci za januar ove godine u odnosu na januar 2018. pokazuju porast broja nezakonitih migranata, kao i porast iskazanih namjera za podnošenje zahtjeva za azil i podnesenih zahtjeva za azil.

Vijeće ministara BiH upoznato je i s informacijom Ministarstva vanjskih poslova u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 23. sjednice održane 15. septembra 2015. godine. Riječ je o redovnoj informaciji o stavovima ključnih institucija Evropske unije u vezi s migrantskom krizom.

NA VRH