REAKCIJE Komesar negativno ocijenjen

Uprava policije: Nezavisni odbor nije donio istinitu procjenu rada Mevludina Halilovića

U situaciji kada smo očekivali da budemo javno pohvaljeni i nagrađeni, zauzvrat smo dobili ocjenu rada policijskog komesara koju doživljavamo kao svoju

Avaz.ba
14.02.2019 14:39

Halilović: Unaprijedio rad policije

Foto: Arhiv

Menadžment Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo reagirao je povodom negativne ocjene rada policijskog komesara Mevludina Halilovića.

Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara Skupštine Kantona Sarajevo jednoglasno je donio negativnu ocjenu njegovog rada u 2018. godini.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Ovom prilikom želimo da javnost upoznamo samo s dijelom provedenih aktivnosti i postignutih rezultata Uprave policije kojom rukovodi policijski komesar, u posljednje dvije godine:

- Odmah po preuzimanju mandata policijski komesar je inicirao donošenje strateškog dokumenta potrebnog za napredak i razvoj Uprave policije, što je rezultiralo donošenjem sveobuhvatne Strategije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2018. - 2021. kojom je trasirana mogućnost razvoja Uprave policije za navedeni period.

- Ustrojen je rad Uprave policije, prvo učešćem u donošenju, a zatim i potpunoj implementaciji novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo.

- U vrijeme mandata policijskog komesara je, uspješno i bez ijednog incidenta izvršeno plansko osiguranje proslave dočeka Nove godine i svih vjerskih, sportskih i drugih skupova (npr. utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, niz gradskih derbija i dr.), a na pojedinim je bio prisutan veći broj posjetilaca.

- Izvršena je kvalitetna analiza i procjena, te s tim u vezi i sam utrošak budžetskih sredstava Uprave policije, što je u rezultiralo značajnim opremanjem, kako organizacionih jedinica tako i policijskih službenika i svih uposlenika Uprave policije od čega posebno ističemo, nabavku 150 motornih vozila, uniformi, informatičke i specijalističke opreme i dr.

- Uspješno je provedena aktivnost na deblokadi saobraćaja u Kantonu Sarajevo, a koja je od boračke populacije izvršena na prostoru Kantona Sarajevo i cijele Federacije BiH, bez bez incidenata i težih posljedica.

- Policijski službenici Uprave policije dali su izvanredan doprinos, te su neposredno izvršili akciju hvatanja i lišenja slobode lica koje je pobjeglo iz KPZ-a "Miljacka Sarajevo", a da pri tome nije bilo povrijeđenih niti nastradalih lica.

- Riješen je problem tzv. trkača u Sarajevu, koji je bio veliki i nerješiv problem u prethodnim godinama, te uzrokovao niz poremećaja i teških posljedica u saobraćaju na području Kantona Sarajevo.

- Policijski komesar je neposredno inicirao izuzeno kvalitetnu i obimnu normativnu aktivnost koja je rezultirala donošenjem ili stavljanjem u proceduru niz zakona i podzakonskih propisa (donesen i objavljen Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i devet podzakonskih akata temeljem tog zakona, dati u proceduru donšenja Zakon o javnom okupljanju, Zakon o nasilju i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama na području Kantona Sarajevo i dr.), a što je u velikoj mjeri dalo doprinos zakonitom, profesionalnom i kvalitetnom radu kako Uprave policije tako i svih njenih uposlenika.

- Dinamiziran je proces činovanja i unapređenja policijskih službenika, koji je bio nekoliko godina u zastoju, a što je usložnjavalo i usporavalo rad Uprave policije.

- Inicirao je i nadzirao proces, nakon kojeg je donijeto niz planova rada po svim oblastima (kriminalitet, javni red i mir, saobraćaj i dr.), što je direktno dovelo do postizanja izvanrednih rezultata rada.

- Poboljšan je rad na implementaciji filozofije i metoda rada policije u zajednici sa osnovnim ciljem identifikacije i rješavanja problema lokalne zajednice i građana.

- Osigurao je uvjete za puni zamah realizacije javnih oglasa za prijem policijskih službenika izvana čime je dat doprinos procesu popune policijskim službenicima, a sve radi pokrivenosti terena i realizacije preventivnog dijela policijskog posla (trenutno se na Policijskoj akademiji u Sarajevu na školovanju nalazi 118 kadeta, budućih policijskih službenika). I pored ovih aktivnosti, podsjećamo da prema važećem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo trenutno nedostaje preko 400 policijskih službenika, te je u tom smislu policijski komesar dao značajan doprinos određenim odlukama Vlade Kantona Sarajevo, koja je donijela zaključak za provođenje procedure prijema novih 230 policijskih službenika.

- Potpisnik je više sporazuma o saradnji s fakultetima Univerziteta u Sarajevo, kao i sa više vladinih i nevladinih organizacija, a sve sa ciljem bolje obučenosti i edukacije svih policijskih službenika Uprave policije, s posebnim osvrtom na određene vidove specijalističke obuke.

- Značajno je modificiran i unaprijeđen Plan i program stručnog usavršavanja policijskih službenika Uprave policije (osim permanentne obuke, uvedena je i napredna obuka, a poseban značaj dat je svim vidovima specijalističke obuke).

- Zahvaljujući maksimalnom radu i uključenjem svih policijskih službenika Uprave policije i Tužilaštva Kantona Sarajevo, zajedno s menadžmentom Uprave policije, u okviru svoje nadležnosti dao je značajan doprinos na poduzimanju zakonom predviđenih mjera i radnji na pronalaženju lica koja su izvršila ubistvo dva naša policijska službenika.

- Stalnom komunikacijom i planskim aktivnostima, zajedno sa menadžmentom Uprave policije, ostvareni su vidni rezultati u postizanju zadovoljavajućeg nivoa lične i imovinske sigurnosti građana na području Kantona Sarajevo što se vidi na bitnom smanjenju u svim segmentima i parametrima. Tako je došlo do, smanjenja broja krivičnih djela od čega posebno ističemo krivična djela razbojništva i otuđenja motornih vozila (što je godinama gorući problem). I u ostalim oblastima došlo je do smanjenja broja narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda i dr.

- U više navrata su policijski službenici Uprave policije pronašli i spriječili rasturanje većih količina narkotičkih sredstava, što je također doprinos predanog i stalnog rada menadžmenta i policijskog komesara Uprave policije, iako se ne radi o direktnoj nadležnosti Uprave policije.

- Dat je ogroman i presudan doprinos u procjeni stanja sigurnosti, planiranju i realizaciji planskih aktivnosti na dosadašnjem sigurnom održavanju sportske manifestacije "EYOF 2019". koja je od državnog interesa, kojom prilikom su na kvalitetan način uključeni svi raspoloživi resursi Uprave policije. Za realizaciju navedenog, ključne su bile pojedine i blagovremene odluke policijskog komesara (formiranje štaba koji je u stalnom zasjedanju, donošenje planskih dokumenata, koordinacija sa drugim policijskim agencijama, logistička podrška i dr.).

 Konačno, Uprava policije na čelu sa policijskim komesarom dala je presudan doprinos u planskoj akciji hvatanja i lišenju života serijskog ubojice, kojeg je tražila čitava BiH, Edina Gačića, čime je otklonjena velika prijetnja po sigurnost građana Kantona Sarajevo.

 Policijski komesar Halilović, svim svojim kapacitetima i donošenjem nadležnih odluka (npr. formiranjem komisija dr.) dao je ključan doprinos i podizanju nivoa zakonitosti i profesionalnosti rada policijskih službenika i svih drugih uposlenika Uprave policije.

Donošenjem konkretnih odluka instruktivnog karaktera, policijski komesar je dao akcent za veće prisustvo policijskih službenika na terenu, što ima direktan uticaj na podizanje nivoa preventivnog rada policijskih službenika, kao i prikupljanju operativnih saznanja stalnom komunikacijom i saradnjom s lokalnom zajednicom i građanima.

Ovo je samo dio aktivnosti Uprave policije u provođenju kojih je policijski komesar bio ključna karika i nezaobilazan faktor i zbog toga iznosimo stav da, Nezavisni odbor nije donio pravu i istinitu procjenu rada policijskog komesara, što smatramo i ocjenom vlastitog rada, te se kao profesionalci i kao neposredni saradnici policijskog komesara nikako ne možemo složiti sa istom. U situaciji kada smo očekivali da budemo javno pohvaljeni i nagrađeni, zauzvrat smo dobili ocjenu rada policijskog komesara koju doživljavamo kao svoju.

S tim u vezi, molimo da nadležne institucije i tijela, koji temeljem Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, učestvuju u procesu davanja ocjene policijskog komesara uzmu u razmatranje i naprijed navedene činjenice, pokazatelje i rezultate. Također, molimo da se naprijed navedeno ne shvati kao naša intencija da se na bilo kojih način miješamo u rad Nezavisnog odbora, niti da se pojavljujemo kao zaštitnici ili branioci policijskog komesara, jer i njegov rad, kao i rad menadžmenta Uprave policije mora biti podložan civilnoj kontroli i javnosti.

Naša namjera je da iznesemo samo dio postignutih rezultata koje smo zajedno sa policijskim komesarom Halilović Mevludinom postigli, zbog čega je negativna ocjena data policijskom komesaru doživljena kao negativna ocjena cijelog sastava menadžmenta, a vjerujemo i većine zaposlenika Uprave policije - navodi se u saopćenju menadžmenta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Komentari

NA VRH