SARAJEVO Prva redovna sjednica Predstavničkog doma PFBiH

Nakon višesatne rasprave Parlament FBiH odgodio glasanje o Bloku 7

M. R. S.
28.02.2019 22:05

22:00 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH večeras je, nakon višesatne rasprave, odgodio za idući četvrtak glasanje o davanju potrebnih odobrenja i saglasnosti koji se odnose na projekt izgradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, najveće poslijeratne investicije u BiH, vrijedne blizu 1,5 milijardi KM. 

Ako Predstavnički dom donese potrebne odluke, koje se odnose na odobrenje garancije FBiH za kreditno zaduženje „Elektroprivrede BiH“ i saglasnost za ovo zaduženje, bit će potrebno još da Dom naroda Parlamenta FBiH završi svoj dio posla davanja saglasnosti na dva dokumenta. 

Nakon što se to desi, izgradnja Bloka 7 može početi u roku od tri mjeseca. 

Kako je rečeno, izgradnjom ovog bloka osigurava se zamjena postojećih blokova koji će se u dogledno vrijeme morati ugasiti, osigurava se kontinuitet proizvodnje, ali i povećava energetska efikasnost. 

Podsjetimo da je u oktobru istekao rok u kojem je bilo potrebno da se daju ove saglasnosti i odobrenja, ali se to nije desilo zbog nerada Parlamenta. 

Senad Salkić, izvršni direktor „Elektroprivrede BiH“, osvrnuo se na „konfuziju nastalu zbog pisama nevladinih organizacija“ po pitanju reakcija Energetske zajednice zbog garancije Federacije za kreditno zaduženje „Elektroprivrede“, dodavši da su iznesene neistine. 

- Agencija za državnu pomoć je izdala rješenje u kojem je navela da garancija FBiH ne sadrži elemente državne pomoći. Što se tiče postupka pred Energetskom zajednicom, to je preuveličano. Niti slijede sankcije niti su neka pravila narušena – dodao je Salkić. 

Usvajanju odluka prethodila je duga rasprava i niz replika. 

Damir Mašić, šef Kluba poslanika SDP, pitao je mogu li bjanko preuzeti odgovornost, te je tražio odgodu od 15 dana, kako bi se otklonile dileme. 

Određene sumnje su izrazili, između ostalih, i poslanici DF-a i Naše stranke. 

Azra Hadžić-Bećirspahić, šef Kluba poslanika SBB-a, naglasila je da ovo nije ništa nabrzinu, s obzirom da je Dom naroda u aprilu prošle godine usvojio sve ove tačke. 

Elzina Pirić, šef Kluba poslanika PDA, istakla je da se danas donosi odluka o najvećoj poslijeratnoj investiciji u BiH, a prisutni nisu ni premijer ni resorni ministar. 

Upozorila je na opasnosti u slučaju da se ne izgrade novi termoblokovi. 

- Blok 7 mijenja termoblok 3, 4 i 5 u Tuzli. Pet termoblokova izlazi iz upotrebe 2023. godine. Također, jedan termoblok u Tuzli i jedan u Kaknju treba da se odsumpore ili ugase 2024. godine. Odsumporavanje traje koliko izgradnja jednog bloka i košta puno, a mi gubimo priliku da izgradimo tri savremena bloka, u Tuzli, u Kaknju i u Banovićima. Ako do 2024. ne izgradimo dva zamjenska bloka u Tuzli i Kaknju, gubimo pet objekata koji znače energetsku stabilnost zemlje – ukazala je Pirić. 

Obratio se i Bajazit Jašarević, generalni direktor „Elektroprivrede BiH“, kazavši da su došli pred zastupnike svjedočiti da su pripremili najvažniji projekat BiH. 

- Pitanje energetike u BiH vrijedi kao cjelokupno ekonomsko pitanje BiH. Energija neće i ne može biti jeftina. Mora biti ekološki prihvatljiva i oni koji nemaju svoju energiju moraju imati izuzetno jake druge djelatnosti – poručio je Jašarević i istakao da je ovaj „projekat od 1,5 milijardi KM očišćen od percepcije korpcije“. 

Jašarević je dodao da korupcije u ovom projektu nema te predložio zastupnicima da sa lakoćom podrže projekt, poručivši da nema više čekanja.  

19:35 

Poslanici su većinom glasova prihvatili i Nacrt izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom. Izmjene zakona predložio je, također, Irfan Čengić, a mišljenje Vlade FBiH bilo je da nema uvjeta za njegovo donošenje. 

19:30 

Prihvaćen je i Nacrt zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica – rezidenata FBiH, koja su ostvarila prihode iz inozemstva. Predlagač ovog zakona je zastupnik SDP-a Irfan Čengić, a Vlada FBiH je prethodno dala negativno mišljenje na ovaj zakon. 

19:00 

Zastupnici su podržali i Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom, kojim se predviđa da se dječiji dodatak isplaćuje iz federalnog budžeta, što garantira da će ga dobiti sva socijalno ugrožena djeca i da će biti jednak iznos za sve. Također, osigurava se jednak iznos porodiljske naknade za porodilje koje nisu u radnom odnosu. 

17:30 

Predstavnički dom Parlamenta FBIH usvojio je zakone kojima se Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Živinice, Gračanica i Srebrenik proglašavaju gradovima. 

Rasprava o ovim zakonima išla je i u pravcu kritike proglašenja nekih općina gradovima i odbrane ovakvog zahtjeva općina. 

16:00 

Nakon jednosatne pauze, Predstavnički dom je, uz Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca, usvojio i zaključak kojim se zadužuje Vlada FBiH da u roku od 30 dana, zajedno s predstavnicima Koordinacije boraca te kampa boraca, kao i Odbora za boračka pitanja Predstavničkog doma, usaglasi Prijedlog teksta zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji će biti provediv i da taj zakon uputi u parlamentarnu proceduru.  

Također, omogućeno je onim predstavnicima stranaka koje nemaju članove u Odboru za boračka pitanja da učestvuju u izradi zakona.  

15:04  

Zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana izradi Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji će biti provediv te ga uputi u parlamentarnu proceduru.  

Ovaj zaključak su potpisali Klub poslanika SBB-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Klub poslanika HDZ u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Klub poslanika PDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i Klub poslanika A-SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. 

14:56 

Usvojen je Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji ide u javnu raspravu.  

Dva zastupnika su bila suzdržana, pet protiv, a 67 za.  

Predloženi su i zaključci, o kojima se tek treba glasati, da u roku od 30 dana bude usaglašen zakon koji je provediv.  

Prethodno se poslanicima obratio Hamza Krkalić, predstavnik boraca iz kampa u Sarajevu, koji je istakao da je ovo zakon ministra Bukvarevića i Vlade FBiH u koji su ugrađena samo dva boračka amandmana koja su usvojila oba doma Parlamenta FBIH prošle godine.  

- Hajmo izuzeti borački dodatak ako je opterećenje, hajmo samo ići na javnu objavu registra. Onda da vidimo je li provediv. Nemojmo se vaditi na Agenciju za zaštitu ličnih podataka. U amandmanu stoji da ide objava bez JMBG i šta je onda sporno - pitao je Krkalić, odgovorivši da je glavni razlog protivljenja upravo u objavi registra.

Istakao je da nije tačno da novca nema te da ga samo treba pravilno rasporediti.

- Svaki dan ide više od dva miliona KM za boračku populaciju. Pitanje je gdje. Treba objava registra da se iz prava izvede 250.000 ljudi. Treba ukidanje finansiranja silnih boračkih udruženja, oni su rak-rana. Tada je riješen borački dodatak - pojasnio je Krkalić.

Pitao je Bukvarevića smije li izaći pred borce i reći zašto je zakon neprovediv te je upitao gdje je premijer Fadil Novalić.

Zamolio je zastupnike da već jednom riješe ovo pitanje.

- Nema više strpljenja. Umiru nam borci. Dajte jednom da sjednemo i razgovaramo - dodao je Krkalić.

U obraćanju poslanicima Sabahudin Ramić, predsjednik Saveza boraca FBiH, zatražio je donošenje uredbe za članove koji su u stanju socijalne potrebe do donošenja zakona, kao i osnivanje boračkog fonda od 50 miliona KM za potrebe ove kategorije i za dokup staža suborcima jedne do tri godine.

Zatražio je i da predstavnici svih stranaka u Parlamentu, kao i svih boraca, učestvuju u iznalaženju rješenja za zakon.

13:55

Dževad Adžem, zastupnik DF-a, tokom kratke rasprave o Nacrtu zakona o demobilisanim borcima i tokom kritike na račun Salke Bukvarevića, resornog ministra i zastupnika SDA, kazao je da "mi idemo u vlast da vas kontroliramo". 

On je činjenicu da DF ide u koaliciju sa SDA obznanio sinoć u emisiji FTV-a.

13:51

Munib Jusufović, zastupnik SBB-a, pitao je predlagače zakona šta bi bilo da je danas prihvaćena skraćena procedura usvajanja zakona te je dodao da bi se time borci opet vremenski zavarali.

- Znači, moramo nešto drugo uraditi. Ali dopada mi se što nisam primijetio nikoga da je protiv donošenja provedivog zakona. To je suština. Evo smo već nas četiri, pet klubova potpisali prijedlog zaključka da u najhitnijem roku, 30 dana, ministar izađe s prijedlogom zakona koji će obuhvatiti sve kriterije, ali da bude provediv. Federacija BiH može donijeti pravičan i provediv zakon – naglasio je Jusufović.

13:45

Tražimo da u roku od 30 dana predstavnici svih političkih subjekata koji participiraju u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici resornog federalnog ministarstva, predstavnici  koordinacije boraca i kampa boraca, zajedno s Odborom za boračka pitanja Zastupničkog doma FBiH, usaglase Prijedlog teksta zakona o pravim demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. 

Ovaj zaključak su potpisali Klub zastupnika DF GS, Klub zastupnika SDP BiH, Klub zastupnika Naša stranka

13:09

Alma Kratina, šef Kluba poslanika DF-GS, koja je predložila zakon, kazala je da se tekst ovog zakona temelji na tekstu zakona koji je Vlada FBiH prošle godine uputila u proceduru, samo dorađen sa amandmanima koji su usvojeni u oba doma, ali u različitom tekstu. 

- Ovo je moment kada moramo vidjeti šta je najbolje rješenje, da se svi uključimo. Da zajedno napravimo prijedlog. Ne možemo mi biti krivi što se preko dvije decenije vodi pogrešna politika u rješavanju problema boračke populacije – kazala je Kratina.

Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja FBiH, danas je, u funkciji predsjednika Odbora za boračka pitanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kazao da treba donijeti zakon koji je realan i provediv, a takav je, smatra, onaj koji je prošle godine dala Vlada FBiH. 

- Osnovna razlika između ovog zakona Kluba DF-GS i Vladinog je što bi Vladinim obuhvatili 15.000-18.000 boraca koje su sustigle starost i bolest, nemaju nikakvih primanja, a ovaj zakon o kojem danas govorimo obuhvata više od 100.000 pripadnika i to bi značilo značajna sredstva – tvrdi Bukvarević. 

Dodao je da je Vlada prihvatila amandman o javnoj objavi registra, koji je osnovni zahtjev boraca, ali da se mora objaviti po Zakonu o zaštiti ličnih podataka. 

Tokom rasprave o sada već nacrtu zakona Elzina Pirić, šef Kluba poslanika PDA, istakla je da nije uredu što se zakon našao na redu sada, kada ne postoji parlamentarna većina. Kazala je da je osnovna njegova manjkavost što nije rečeno odakle novac za provođenje zakona, dodavši da ne treba donositi neprovediv zakon.

- Moramo se prestati igrati sa najosjetljivijim što imamo. To su borci. Treba reći i da je registar u sukobu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i nema te agencije koja će nam dati saglasnost da ga objavimo. Zar nije bilo logično da Parlament uputi zahtjev da se izmijeni zakon – naglasila je Pirić. 

12:50    

Borci su se raspravljali sa zastupnikom SDA Hamdijom Abdićem Tigrom, a zabilježene su i psovke. 

Hamza Krkalić, jedan od predstavnika boraca, pri izlasku iz sale kazao je: "Imat ćete vi još Edina Gačića." 

12:43

Poslanici nisu prihvatili da se o zakonu raspravlja po skraćenoj proceduri, što znači da se vraća u formu nacrta i mora proći javnu raspravu, što može potrajati mjesecima. O Nacrtu zakona danas će biti obavljena rasprava, ali on neće danas biti usvojen, kako traže borci. 

Za skraćenu proceduru prvo je bilo 38 zastupnika, 32 suzdržana, a 16 protiv. Nakon pojedinačnog glasanja, za skraćeni postupak bilo je 37 zastupnika, 42 suzdržana i osam protiv. 

Suzdržani su bili iz SDA, pola HDZ-a je bilo protiv, a pola suzdržano, SDP, Naša stranka, Narod i pravda, Nezavisni blok i DF - GS su bili "za", a suzdržani su bili i prisutni poslanici iz SBB-a, A-SDA i PDA.  

To je izazvalo negodovanje prisutnih predstavnika boraca, koji su neke zastupnike prozvali jer su bili suzdržani.

11:47

Predstavnici boraca u hodniku ispred sale vodili su polemiku s ministrom za boračka pitanja FBiH Salkom Bukvarevićem te ga, između ostalog, pitali kako je "narastao" registar boraca, kako su rođeni novi borci, dok svi bruje o padu nataliteta. 

Pitali su ga i kako noću spava, a ministar je odgovorio da se ne može tako razgovarati, da su bili zajedno u ratu, da je Vlada FBiH prošle godine predložila realan zakon, za razliku od onog koji je danas pred poslanicima. 

11:32 

Sjednica je počela poslaničkim satom, na kojem zastupnici ulažu inicijative i postavljaju pitanja. 

Između ostalog, Alma Kratina, šef Kluba poslanika DF-GS, inicirala je da Federalna radio-televizija prati uživo sjednice domova Parlamenta FBiH. No, ova inicijativa nije dobila potrebnu većinu. 

Damir Mašić, šef Kluba poslanika SDP-a, tražio je odgovor šta se desilo s projektom "HE Vranduk", dok je ministra pravde FBiH Matu Jozića zamolio da demantira ako nisu istinite informacije da su institucije RS od ovog ministarstva tražile da pokrije troškove psihijatrijskog tretmana višestrukog ubice Edina Gačića, a da je takav zahtjev odbijen. 

Zastupnik Kluba DF-GS Hajrudin Žilić zatražio je da mu premijer FBiH Fadil Novalić odgovori šta je spriječilo Vladu FBiH da u zakonskom roku imenuje zamjenika direktora FUP-a. 

- Vlada nije poduzela sve radnje da osigura propisano rukovođenje FUP-om, što je moglo ili je izazvalo štete po ličnu i imovinsku sigurnost građana – dodao je Žilić, te podsjetio da je Nezavisni odbor još u oktobru dostavio listu kandidata za zamjenika direktora FUP-a, a imenovala ga je tek 7. februara, iako je rok za to bio 30 dana.

11:02 

Predstavnici boraca ušli su u salu u kojoj se održava sjednica. 

10:34

Počela je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBIH na čijem je dnevnom redu, između ostalog, Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. 

To je razlog zbog kojeg se pred zgradom Parlamenta okupljaju demobilisani borci, koji zahtijevaju da danas bude usvojen ovaj zakon. U protivnom, imaju "plan B", kako ga zovu, ali još ne žele reći o čemu je riječ. 

Parlament osiguravaju jake policijske snage. 

8:27

Za danas je sazvana prva redovna sjednica u novom mandatu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 

Klub zastupnika Demokratske fronte - Građanskog saveza (DF-GS) predložio je, po skraćenom postupku, zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Prijedlog zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih osoba - rezidenata FBiH, koja su ostvarila prihode iz inozemstva, također je u najavljenom dnevnom redu za ovu sjednicu, a predlagač je zastupnik Socijaldemokratske partije BiH Irfan Čengić, koji ga je u parlamentarnu proceduru uputio po hitnom postupku.

Više drugih zakona je predloženo po skraćenoj proceduri, a njihov cilj je da sedam općina u Federaciji BiH dobije status gradova. To su općine: Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Živinice, Gračanica i Srebrenik.

Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda je i odobravanje odluke o izdavanju garancije Federacije BiH i davanje prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje preduzeća "Elektroprivreda BiH" kod Izvozno-uvozne banke Kine za Projekt izgradnje Bloka 7 – 450 MW Termoelektrane Tuzla.

Prema oficijelnoj najavi, sjednica treba početi u 10 sati.

Komentari

NA VRH