SARAJEVO Ambasador SAD u BiH

Nelson posjetio Direkciju za koordinaciju policijskih tijela

Za američku administraciju od prioritetne važnosti uspješna komunikacija i saradnja s policijskim agencijama

Avaz.ba
14.03.2019 17:30

S današnjeg sastanka

Novoimenovani ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson (Eric) posjetio je danas Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH, gdje je razgovarao s direktorom Mirsadom Vilićem i njegovim zamjenicima Rankom Vukovićem i Ivicom Bošnjakom.

Vilić je zaželio dobrodošlicu ambasadoru Nelsonu i uspješan rad u njegovoj diplomatskoj misiji u Bosni i Hercegovini. Upoznao je ambasadora sa zakonskim nadležnostima Direkcije, njenom ulogom u sigurnosnom sistemu BiH, kao i poslovima i zadacima koji se svakodnevno obavljaju. 

Također je izrazio zahvalnost na dosadašnjoj saradnji Ambasade SAD u BiH, a posebno podršci koju je pružila u oblastima unapređenja materijalno-tehničkih kapaciteta Direkcije, organizaciji i realizaciji obuka za policijske službenike, kao i razmjeni najboljih iskustava i praksi.

Ambasador Nelson je zahvalio na dobrodošlici te istakao da je za američku administraciju od prioritetne važnosti uspješna komunikacija i saradnja s policijskim agencijama, kao i da je Direkcija značajan partner Ambasadi SAD u BiH, s obzirom na njene zakonske nadležnosti. 

Također, razmjena informacija i koordinacija bh. policijskih tijela je neophodna za očuvanje sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su izrazili uvjerenje da će se dosadašnja uspješna saradnja nastaviti i u budućnosti. 

Ovom prilikom ambasador Nelson je posjetio Operativni i Situacioni centar Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Komentari

NA VRH