Konačna presuda zločincu

Žalbeno vijeće utvrdilo da je Karadžić znao za ubistva nakon pada Srebrenice

Piše: Avaz.ba

Sudija Jonsen je rekao da Karadžić nije pokazao da je Prvostepeno vijeće pogriješilo kada se oslonilo na Direktivu 7, koju je Karadžić potpisao i u kojoj je naredio da se stvore "nepodnošljivi uvjeti bez nade za daljnji opstanak".

Zaključci prvostepene presude u vezi sa Srebrenicom se u principu tiču saznanja optuženog za dešavanja u Srebrenici. Mora se naglasiti da je i tokom postupka i u žalbi, a i u vezi sa predlaganjem novih dokaza, optuženi Karadžić najviše naglašavao svoj navod da nije imao saznanja za događaje u Srebrenici prije i tokom samih dešavanja, te da je saznao tek naknadno, navodi Detektor.ba.

Direktiva 7 je inače osnovni dokument koji se tiče zaključaka o UZP za Srebrenicu, a kao takav je tretiran i u predmetima "Popović", "Mladić", "Tolimir" i sl.

Žalbeno vijeće nije našlo greške u rezoniranju prvostepenih sudija u vezi s progonom Bošnjaka s područja Srebrenice.

Progon Bošnjaka sa područja Srebrenice odnosi se na prisilno preseljenje žena, djece i staraca sa područja Srebrenice.

Govoreći o Karadžićevoj naredbi da se zarobljeni odvedu na "neko drugo mjesto", sudija Jonsen je naveo da, s obzirom na to da je Karadžić bio u kontaktu sa ljudima na terenu koji su ubijali, Prvostepeno vijeće nije pogriješilo.

Dokazi o oslobođenju nekoliko pojedinaca u Srebrenici ne ukazuju da nije postojala genocidna namjera, kazao je sudija.

Govoreći o tome da su neki Bošnjaci preživjeli probivši se kroz šumu, sudija Jonsen je rekao da Karadžić pri oslanjanju na dokaze o tome ne pokazuje da je došlo do pogrešnih zaključaka u prvostepenoj presudi.

Govoreći o ubistvima nakon pada Srebrenice, Vijeće je utvrdilo da je znao za ubistva u julu 1995.

Sudija Jonsen sada se bavi pitanjem da li je Karadžić znao za ubistva nakon pada Srebrenice. Kako je rekao sudija, Karadžić u svojoj žalbi pogrešno interpretira zaključke prvostepene presude. Kada navodi da nije znao za količinu ubistava i skalu zločina, Karadžić se ne bavi dokazima, i pogrešno interpretira prvostepenu presudu.

- Njegovi navodi nisu ni razumni niti vjerovatni - rekao je sudija.

- Karadžićevi navodi da je on odgovoran za to samo zato što je predsjednik su neuvjerljivi - navodi sudija.

Dakle, Žalbeno vijeće je odbilo sve navode optuženog koje se tiču trenutka saznanja za ubistva u Srebrenici i nakon pada Srebrenice, a što je činilo osnovu žalbe optuženog u odnosu na Srebrenicu. Same tvrdnje Prvostepenog vijeća su se bazirale na sastancima koje je imao tokom jula 1995. godine.

Žalbeno vijeće MMKS utvrdilo je da je Karadžić znao za ubistva nakon pada Srebrenice u julu 1995.

NA VRH

Komentari