SARADNJA Predstavnici Kantona i Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Podrška projektima „Snabdijevanje toplotnom energijom iz TE Kakanj“ i „Čista rijeka Miljacka“

S. M.

S današnjeg sastanka u zgradi Kantonalne vlade


Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović održali su danas sastanak sa predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Teme razgovora bili su aktuelni kao i planirani projekti iz oblasti zaštite okoliša na području KS.

Direktor Fonda Fuad Čibukčić je istakao da je u proteklom periodu, pored aktivnosti na realizaciji i sufinansiranju projekata zaštite okoliša i energijske efikasnosti na teritoriji Federacije BiH i Kantona Sarajevo, Fond aktivno učestvovao i u zagovaranju konkretnih rješenja u oblasti zaštite zraka i voda na području Kantona Sarajevo. Strateško opredjeljenje Fonda je podrška realizaciji dva kapitalna projekta, a to su „Snabdijevanje toplotnom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva“ i „Čista rijeka Miljacka“.

Predstavnici Kantona su ovom prilikom prezentirali glavne ciljeve i dosadašnje projektne aktivnosti, te iskazali spremnost za zajedničko institucionalno djelovanje i usklađivanje aktivnosti s ciljem planiranja realizacije okolišnih projekata na području KS.

Premijer Forto je predložio da Fond prema Vladi uputi konkretnu inicijativu sa očekivanom dinamikom realizacije projekta „Snabdijevanja toplotnom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva“, a budući da je KS već osigurao Studiju poboljšanja i proširenja daljinskog grijanja, čijom se implementacijom očekuje prevencija zagađenja zraka u KS.

  • Predstavnici Kantona su ovom prilikom prezentirali glavne ciljeve

    Predstavnici Kantona su ovom prilikom prezentirali glavne ciljeve


Ministar Filipović je zatražio dodatne informacije u vezi sa projektom „Čista rijeka Miljacka“, u kontekstu planiranih zahvata, posebno imajući u vidu nedavne informacije o najavi izgradnje HE na rijeci Miljacki, a koja bi mogla imati negativne posljedice na stanje voda i generalno na okoliš u Kantonu Sarajevo.

Data je podrška Fondu za ažuriranje Studije „Čista rijeka Miljacka“, kako bi se dobila lista usklađenih projekata i aktivnosti na slivu, prvenstveno onih koji se odnose na rješavanje problema ispuštanja sanitarnih otpadnih voda u vodotoke.

Više o temi Fond za zaštitu okoliša

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na