VIJEĆE MINISTARA BiH Kupovina planirana u tri faze

Za kupovinu zgrade Ureda za reviziju institucija pet miliona maraka

U odluci je navedeno da minimalna površina objekta treba biti 1.200 kvadratnih metara

S. D.
03.04.2019 11:54

Zgrada Vijeća ministara BiH: Donesena odluka o kupovini zgrade

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je kupovinu objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija BiH u Sarajevu, vrijednosti do pet miliona maraka. 

U odluci je navedeno da minimalna površina objekta treba biti 1.200 kvadratnih metara. Zanimljivo je da će se kupovina ovog objekta finansirati iz, kako se navodi, akumulirane dobiti, odnosno kapitala JP NIO ''Službeni list BiH'' u 2018. u iznosu od milion maraka i budžetskih sredstava institucija BiH u 2019. i 2020. godini u iznosima od po dva miliona maraka.

No, potrošnja tih sredstava predviđena je u tri etape, s tim da je prvi milion planiran da se potroši u 2018., očigledno retroaktivno, a u ovoj i narednoj godini plan je da se potroše još po dva miliona.

Ovu odluku provodit će Komisija za provođenje postupka kupovine/nabavke objekta, Služba za zajedničke poslove institucija BiH i Vijeće ministara BiH.

Komentari

NA VRH