ODLUKE Općinski sud u Sarajevu

U roku od osam dana Medicinski fakultet mora dostaviti raspored predavanja dr. Gavrankapetanovića

Dostaviti Sudu dokaz da su postupili po mjeri osiguranja Općinskog suda od 15. januara ove godine

A. Nu.
15.04.2019 11:59

Dr. Gavrankapetanović: Nezakonito otjeran s fakulteta

Općinski sud u Sarajevu 10. aprila donio je zaključak u kojem nalaže Medicinskom fakultetu u Sarajevu, na čijem je čelu Semra Čavaljuga, da u što kraćem roku, najkasnije osam dana, dostavi Sudu dokaz da su postupili po mjeri osiguranja Općinskog suda od 15. januara ove godine, i to u dijelu kojim je naloženo da se prof. dr. Ismet Gavrankapetanović rasporedi na poslove koje je radio prije donošenja rješenja o prestanku ugovora o radu.

Tako se nalaže da bude raspoređen u nastavnika, u zvanje redovni profesor za naučnu oblast hirurgije, predmet Ortopedija, na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a kako je to precizirano navedenim rješenjem o sudskoj mjeri osiguranja.

Kako navode iz Suda, ukoliko se Medicinski fakultet ogluši i na ovu odredbu, izreći će mu novčanu kaznu.

  • Faksimil novog zaključka Suda od 10. aprila
    Faksimil novog zaključka Suda od 10. aprila

Komentari

NA VRH