REAKCIJE Oglasili se saopćenjem

AMUS: Upozorenje poslovnim saradnicima, uposlenicima, članstvu i medijima

Avaz.ba
17.04.2019 21:50

Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca oglasila se saopćenjem povodom dokumenata koji su u opticaju, a na njim se nalazi pečat za koji se sumnja da je falsifikovan, a dokumente su ovjerili članovi tzv. "Novog upravnog odbora". Saopćenje prenosimo u cjelosti.

- Ovim dopisom Vam želimo skrenuti pažnju da su u posljednjim danima u opticaju dokumenti na kojima se nalazi pečat za koji se sumnja da je falsifikovan, a te dokumente su ovjerili članovi tzv. ,,Novog upravnog odbora,,. Želimo Vam skrenuti pažnju da se radi o pravno ništavim aktima i odlukama koje imaju za cilj daljnju destabilizaciju Udruženja i onemogućavanje njegovog rada. Potencijalni potpisnici ovih dokumenata za koje se sumnja da se na njima nalazi pečat koji je falsifikovan, bit će navedeni u nastavku, a Upravni odbor AMUS-a vas moli da sve dopise koje dobijete iz ovog izvora prijavite našoj Stručnoj službi ili Sekretaru Udruženja. Članovi grupe koji se predstavljaju kao ,,Novi upravni odbor,, i koji raspolažu pečatom za koji se sumnja da je falsifikovan su: 

Lica koja se predstavljaju kao članovi Upravnog odbora Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca – AMUS-a :

Nihad Voloder, navodni predsjednik UO

Almir Ajanović

Đani Pervan

Kenan Fejzić

Ismet Arnautalić

Gordana Topić

Veselko Boban

Lica koja se predstavljaju kao članovi Nadzornog odbora Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca – AMUS-a : Zlatan Burzić, Zlatan Fazlić 

Lica koji se predstavlja kao predsjednik Skupštine Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca – AMUS-a : Zejid Šoto .

Nemjerljive su štete koje AMUS već mjesecima trpi zbog ovakvih djelovanja, te bismo Vas htjeli informisati o aktivnostima koje smo poduzeli i poduzimamo u cilju sprječavanja ovakvih protuzakonitih radnji i prevencije posljedica koju dokumenti na kojima se nalazi pečat za koji se sumnja da je falsifikovan Udruženju mogu proizvesti.

Dana 17.12.2018. godine, nakon neuspjele sjednice Skupštine AMUS-a o čemu je blagovremeno obaviješten Institut za intelektualno vlasništvo BiH, dopisom br. 925-GD/18, Stručna služba AMUS-a je u dopisu predočila snimak sa sjednice Skupštine od 17.12.2018. godine u Sarajevu koja nije imala kvorum za pravovaljano odlučivanje. Snimak na kojem se čuje kako oko 60 autora koji su ostali u sali nakon što je utvrđeno da ne postoji kvorum, pokušavaju da uspostave nelegalne organe uprave Udruženja AMUS. Institut je 20.12.2018. godine dopisom br. 03-47-5-825-3/18BS odgovorio na zahtjev AMUS-a, te se u odgovoru Instituta između ostalog navodi da se audio snimci odnose na neformalne sastanke i Institut nema mjerodavnost preslušavati iste, odnosno poduzimati bilo kakve aktivnosti povodom materijala neformalnog karaktera. Iz ovog odgovora Instituta se može jasno zaključiti da sve ono što se dešavalo, a nakon što je konstatovano da na sjednici Skupštine ne postoji kvorum i nije pravovaljano, te da predstavlja tek neformalni sastanak grupe autora i da sve odluke donesene na tom neformalnom sastanku koji se održao poslije sjednice Skupštine AMUS-a nemaju legalitet i legitimitet.

Institut je dopisom br. 03-47-5-873-2/18VT odgovorio na dopis AMUS-a br. D-12/12-18 kojim je obavijestio AMUS da je Statut AMUS-a najviši pravni akt i da bilo kakve aktivnosti koje se tiču izbora navedenih rukovodnih struktura AMUS-a, a koje nisu u skladu sa Statutom, Institut neće prihvatiti kao pravno valjano. Ipak treba naglasiti da do današnjeg dana Institut nije poduzeo nikakve radnje da onemogući djelovanje ove grupe i istu prijavi nadležnim institucijama i spriječi njeno, po Udruženje krajnje destruktivno, djelovanje.

O svim navedenim aktivnostima „neformalne grupe autora“ koja se nezakonito predstavlja kao „novoizabrani Upravni odbor AMUS-a“, Stručna služba AMUS-a je blagovremeno obavijestila i Ministarstvo pravde BiH (registar Udruženja). Tako je dana 05.04.2019. godine upućen dopis broj: D-21-04/19 u kojem je između ostalog zatraženo od Ministarstva pravde BiH da se dostavi fotokopija zahtjeva „neformalne grupe autora“ koja se predstavila kao navodni Upravni odbor, a kojim su tražili upis promjena u registar. Do današnjeg dana nije stigao odgovor Ministarstva pravde BiH, što skoro pa da predstavlja praksu u radu navedenog ministarstva, jer po običaju na upite AMUS-a se ne odgovara.

Naime, Stručna služba AMUS-a je dana 04.04.2019. godine zaprimila mail od autora Nihada Volodera koji se predstavlja kao predsjednik Upravnog odbora, da će se sjednica Upravnog odbora održati dana 09.04.2019. godine u prostorijama "Telemach" d.o.o. Sarajevo, ul. Hasana Sućeske.Napominjemo članstvo da je „Telemach“ d.o.o. Sarajevo dužnik AMUS-a, te da se protiv istog vodi postupak pred Općinskim sudom u Sarajevu radi duga od nekoliko stotina hiljada maraka. Zašto se ova grupa autora okuplja u prostorijama AMUS-ovog dužnika, ostaje nam nejasno.

Jučer, tj. 15.04.2019. godine, Stručna Služba je zaprimila podnesak – dostava odluke i Odluku tog navodnog Upravnog odbora od 09.04.2019. godine, kojom se nalaže Sekretaru AMUS-a da poduzme određene aktivnosti. Podnesak i Odluka su navodno potpisani od lica Nihada Volodera i stavljen je pečat koji asocira na pečat broj dva (2) AMUS-a, koji je pohranjen u prostorijama AMUS-a, u sefu i kojeg je ovlašten da koristi jedino Generalni direktor Stručne Službe, odnosno lice koje on pismeno ovlasti za upotrebu pečata. Isti dan smo gospodinu Voloderu uputili pismo da se u roku od 24 sata izjasni da li je potpis na dva akta njegov potpis i da li je on stavio pečat na ta dva akta.

Evidentno je da je Stručnoj službi dostavljena isprava sa pečatom za koji se sumnja da je falsifikovan. Obzirom na navedeno, sumnjamo da je neformalna grupa autora, na čelu sa licem Nihadom Voloderom koji se predstavlja kao predsjednik Upravnog odbora, koristila pečat koji nije sačinjen u skladu sa Zakonom i bez ovlaštenja Udruženja.

Skrećemo pažnju da Institut za intelektualno vlasništvo već duže vrijeme sa pojedinim članovima neformalne grupe redovno komunicira, na Skupštinama otvoreno podržava njihove stavove, a za koje uprava AMUS smatra da nemaju zakonsko uporište (dokaz: tonski zapisi Skupština), a sadržaji brojnih dokumenta Instituta dolaze do njih prije nego do prostorija AMUS-a, te bivaju objelodanjeni putem društvenih mreža i štampe bez konteksta i u izmijenjenom obliku, te uz dodatke imena članova uprave koja se žele kompromitovati i kojih u izvornim dokumentima Instituta nema.

Zato, ovim putem upozoravamo sve članove Udruženja da postoji mogućnost distribucije dokumenata sa pečatom za koji se sumnja da je falsifikovan i isprava Udruženja, a na ovaj problem smo već upozorili klijente, MUP i banke sa kojima poslujemo.

Također, ovom prilikom vas obavještavamo da su posljednjih dana donesena dva Rješenja od strane Instituta kod kojih je najvažnije da ponovo nalažu redovnu Skupštinu koja iznova mora da potvrdi sve rezultate elektronskog glasanja koje je neformalna grupa svim silama pokušala da spriječi. Svima je jasno da se legitimna volja članova AMUS-a pokušava osporiti neizvjesnim Skupštinama i neposjećivanjem redovnim sjednicama Skupštine, koju svaka grupa nezadovoljnika sa bilo koje strane može prekinuti u svakom trenutku, kao što se ponavlja zadnja četiri puta.

Kao razlog Institut navodi odsustvo diskusije na e-skupštini zaboravivši pri tom da je svaki član AMUS-a imao mogućnost da zbog toga glasa i protiv.

Nije pomogao ni podatak da je uprava AMUS-a održala 15 seminara i otvorenih stolova u 6 gradova i sa članstvom diskutovala o Statutu i drugim temama i koja je dostupna Institutu.

Ali ta dva rješenja su također podložna provjeri zakonitosti istih od strane Suda Bosne i Hercegovine, te smo pokrenuli dva upravna spora pred Sudom BiH protiv tih akata.

Institut, koji bi trebao da vrši nadzor nad radom zakonitosti Udruženja je ovim preuzeo ulogu nekoga ko određuje kako će Udruženje da radi, kakva će mu biti upravna struktura i kako će Skupština da donosi odluke. Izašao je iz okvira svoje nadležnosti, bez zakonskog osnova i valjanog obrazloženja za takvo postupanje, te je stoga zatraženo od Suda da utvrdi da li takvo ponašane i stav Instituta imaju uporište u zakonu.

Također, Institut za intelektualno vlasništvo BiH je prije izdavanja posljednjeg Rješenja o nalaganju mjera po članu 10 Zakona o upravnom postupku prije svega bio dužan pozvati drugu stranu na sastanak, jer prije nego što se izdaju nalozi i mišljenje o zakonitosti rada, nadležni službenik je dužan da pozove drugu stranu da se izjasni o svim okolnostima koje su bitne za donošenje te odluke, u tom slučaju nadležni službenik je dužan da se pridržava načela saslušanja stranke (član 10), jer se prije donošenja rješenja stranci mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje istog. Institut ništa od gore navedenog nije omogućio AMUS-u kao suprotnoj strani tj. nije dozvoljena mogućnost na izjašnjavanje o bitnim okolnostima iz rješenja o nalaganju mjera.

Očekujemo da će upravni postupak konačno prekinuti pravno nasilje nad našim Udruženjem koje onemogućava provedbu direktiva Europske komisije iz 2015. godine i uputa CISAC-a iz 2017. godine koje smo namjeravali sprovesti kroz naš Statut ,čime bi konačno stali u kraj manipulacijama i pljački kojoj smo izloženi od strane pojedinih autora i koja je kulminirala posljednjom isplatom.

Ovim putem želimo da obavijestimo članstvo Udruženja da su ovlaštena lica za zastupanje AMUS-a Davor Sučić kao predsjednik Upravnog odbora AMUS-a i Edin Dervišhalidović kao predsjednik Skupštine AMUS-a, sve dok se na pravno valjanoj Skupštini AMUS-a ne odluči drugačije ili dok Institut ne prihvati elektronske Skupštine kao zakonit način usvajanja odluka u skladu sa Statutom AMUS-a. Istinitost ovih navoda može utvrditi svaki autor uvidom u Rješenje Ministarstva pravde BiH broj: 01/6-67-RS/02 od 08.03.2016. godine i Rješenje Ministarstva pravde BiH broj: UP09-07-1-895/17 od 03.05.2017. godine (promjena adrese). koje imate na našoj web stranici.

Bit ćete na vrijeme obaviješteni i o narednim koracima AMUS-a koje ćemo poduzeti radi zaštitie Udruženja, a želimo vam prenijeti i to da ćemo, do konačnih sudskih odluka prihvatiti i sprovesti sva oktroisana rješenja koja kroz nalaganja mjera nameće Institut i da ni pod koju cijenu nećemo dovesti licencu u pitanje, osim ukoliko naša licenca ne postane meta političkih igara i odluka što bi se dalo naslutiti po lokaciji netom održanog sastanka neformalne grupe kao i po ponašanju nadležnih institucija.

Kao što smo već naveli sastanak “Novog Upravnog odbora” održan je ni manje ni više nego u prostorijama jednog od največih dužnika AMUS-a, kabel operatera Telemaha sa kojim je Udruženje u sudskom sporu zbog dugova od nekoliko stotina hiljada KM.

Za kraj vas obaviještavamo da ćemo kroz vrlo kratko vrijeme imati i prve rezultate istrage koja se sprovodi na temelju podataka o emitovanju koje smo dobili iz RAK-a i drugih izvora, a koji se sada upoređuju sa košuljicama odnosno play-listama suspektnih emitera. O rezultatima naših analiza kao i o koracima koje će AMUS na osnovi dobivenih informacija poduzeti bit ćete na vrijeme obaviješteni - piše u saopćenju.

Tagovi

AMUS Saopćenje

Komentari

NA VRH