PRAVOSUĐE Optuženi za ratne zločine protiv civila

Uvažena žalba Tužilaštva BiH u predmetu "Muhamed Šišić i drugi"

Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbom istaknutih prigovora

Fena

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je presudu kojom je uvažena žalba Tužilaštva BiH te je presuda Suda BiH od 17. oktobra 2018. godine izrečena Muhamedu Šišiću, Azizu Šuši i Tariku Šišiću preinačena u dijelu koji se odnosi na krivičnopravnu sankciju. 

Tako su optuženi za krivično djelo ratni zločin protiv civila (član 142. stav 1. KZ bivše SFRJ) osuđeni na kaznu zatvora, i to Muhamed Šišić na 10 godina, a Aziz Šuša i Tarik Šišić na kazne zatvora u trajanju od po osam godina.

Istovremeno, žalbe branilaca optuženih u ostalom dijelu su odbijene kao neosnovane.

Drugostepenom presudom Sud BiH od 17. oktobra 2018. godine, optuženi Muhamed Šišić, Emir Drakovac, Aziz Šuša i Tarik Šišić proglašeni su krivim da su radnjama opisanim u izreci pobijane presude počinili krivično djelo ratni zločin protiv civila.

Tom presudom Muhamed Šišić je bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina, Aziz Šuša i Tarik Šišić na po pet godina, a optuženi Emir Drakovac na 11 godina zatvora, s tim da je Drakovcu uzeta kao utvrđena ranije izrečena jedinstvena kazna od 14 godina zatvora za ratni zločin protiv civila i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika po presudi Suda BiH od 07. marta 2017., potvrđenoj u osuđujućem dijelu presudom Vijeća Apelacionog odjeljenja od 03. novembra 2017. godine, pa je optuženi Drakovac osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Protiv spomenute presude žalbu je pravovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH uvaži žalbu kao osnovanu, te preinači drugostepenu presudu i optuženim izrekne kazne zatvora u dužem trajanju.

Branilac optuženog Muhameda Šišića žalbu je izjavio zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i zbog odluke o kazni, a s prijedlogom da Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH žalbu uvaži, presudu preinači i optuženom izrekne oslobađajuću presudu ili blažu kaznu, ili pak da presudu ukine i zakaže novi glavni pretres.

Branilac optuženog Aziza Šuše žalbu je izjavio zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede Krivičnog zakona, kao i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u cijelosti prihvati žalbu kao osnovanu, pobijanu presudu preinači i optuženog oslobodi od optužbe u cijelosti.

Branilac optuženog Tarika Šišića žalbu je izjavio zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o kazni, a s prijedlogom da Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja pobijanu presudu preinači i okrivljenog oslobodi od optužbe.

Odgovore na izjavljene žalbe dostavili su i Tužilaštvo BiH, branioci optuženih Aziza Šuše i Tarika Šišića, dok su branioci optuženih Muhameda Šišića i Aziza Šuše dostavili odgovore na izjavljenu žalbu Tužilaštva, sve s prijedlogom da se žalba suprotne strane odbije kao neosnovana.

Na sjednici Apelacionog vijeća tužilac se ukratko osvrnuo na sadržaj podnesene žalbe, u cijelosti ostajući kod pismenog otpravka iste, dok su branioci učinili isto povodom svojih žalbi.

Optuženi su se saglasili s navodima branilaca, a ukratko su iznijeti i odgovori na izjavljene žalbe.

Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je u skladu sa odredbom člana 306. ZKPBiH ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbom istaknutih prigovora, saopćeno je iz Suda BiH.

NA VRH

Podijeli članak na