SARAJEVO Unakrsno ispitivanje

Nastavljeno suđenje bivšem direktoru "Bosnalijeka" Edinu Arslaganiću

U fokusu bila hronologija u pogledu naredbi koje je vještakinja dobila od Kantonalnog tužiteljstva, te putni nalozi za službena putovanja Amara Arslanagića

BIRN
08.05.2019 21:15

Edin Arslanagić

Foto: Arhiv

Suđenje Edinu Arslanagiću i drugima nastavljeno je danas u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) unakrsnim ispitivanjem sudske vještakinje finansijske struke Mirsade Čeho. 

U fokusu unakrsnog ispitivanja bili su hronologija u pogledu naredbi koje je vještakinja dobila od Kantonalnog tužiteljstva, te putni nalozi za službena putovanja Amara Arslanagića, jednog od optuženih u ovom predmetu, a koji je, u međuvremenu, postao nedostupan bh. pravosuđu. 

Mirsada Čeho je u unakrsnom ispitivanju kazala da je angažirana isključivo na vještačenju putnih naloga, izdatih na ime službenih putovanja Amara Arslanagića, bivšeg direktora Bosnalijekovog odjeljenja Inostrana tržišta – Srednji istok i Afrika i direktora sektora Inostrani marketing i prodaja (od početka 2005. do sredine 2012.) 

Advokatica ju je u tom kontekstu podsjetila na sadržaj Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja i odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, te interna akta kompanije "Bosnalijek" na što je vještakinja odgovorila da poznaje standarde o finansijskom izvještavanju, ali da nije bila u prilici vidjeti Bosnalijekov Pravilnik o radu. 

Kazala je i kako joj je poznato da je "Bosnalijek" u vrijeme obuhvaćeno optužnicom (inkriminirano vrijeme) bio u ekspanziji, a u fokusu ispitivanja našla se i tabela svih službenih putovanja Amara Arslanagića (ukupno 87 putovanja), koju je sačinila iz koje je vidljivo da su svi putni nalozi glasili na njegovo ime.

Zastupnik optužbe u ovom predmetu, tužitelj Sead Kreštalica progovorio je na ovaj dio ispitivanja, rekavši kako se radi o uopćenim pitanjima koja se ne odnose na dokaze koji su bili predmetom vještačenja. 

Odgovarajući na upite braniteljice prvo i drugooptuženog, advokatice Senke Nožice, vještakinja Čeho je potvrdila da je vršila vještačenje i u drugom predmetu koji se odnosio na Amara Arslanagića te da je tim vještačenjem obuhvaćeno 12 putnih naloga, a koje je činilo izvod iz njenog ranijeg/osnovnog vještačenja (radi se o predmetu a u kojem je Amar Arslanagić nepravomoćno osuđen na jednu godinu zbog zloupotreba i pronevjere u službi “teške” oko 71.000 KM, a u vezi sa spomenutim putovanjima.)

U nastavku višesatnog ispitivanja, Čeho je pitana na okolnosti utvrđivanja činjenica u vezi s analiziranim službenim putovanjima, navodeći kako nije mogla prihvatiti prateća dokumenta na stranim jezicima (engleskom, arapskom, ruskom, francuskom…), odnosno da nije bilo valjanih računa kojima bi se ta putovanja pravdala, te da ima troškova koje nije prihvatila isključivo iz formalnih razloga. 

Vještakinja je dodala kako putne naloge nije mogla prihvatiti zato što su bili na stranim jezicima, te je, odgovarajući na upite branitelja treće i četvrtooptuženog, advokata Senada Krehe, kazala da bi nalaz vjerovatno bio drugačiji da je uz putne naloge dobila i prijevode dopisa i pratećih dokumenata.

Kreho je u tom kontekstu podsjetio na sudsku praksu, pozivajući se na odluku Vrhovnog suda FBiH u predmetu Hasib Bjelić i drugi, kojom je, zbog sličnih okolnosti, prvostepena presuda KSS-a u tom predmetu ukinuta. 

U nastavku odbrana je insistirala da se sud očituje o tome što odbrana neke dokaze nije uopće imala, na što je zastupnik optužbe kazao da se odbrana u tom pogledu može obratiti i dobiti dokaze koji, eventualno, nedostaju.

Kako je najavljeno, na narednom ročištu Tužilaštvo će nastupiti s dodatnim pitanjima, a nastavak glavnog pretresa zakazan je za 15. maj.

Inače, predmet Arslanagić i drugi nalazi se u fazi dokaznog postupka, odnosno ispitivanja sudskih vještaka, koje je optužba predložila. 

Podsjećamo, optužnica u ovom predmetu, uz Edina Arslanagića, bivšeg generalnog direktora "Bosnalijeka", tereti Šefika Handžića, Hasana Šepu, Aidu Selvić i Jasmina Šepu za inkriminacije, koje su, prema tužbenim navodima, počinili kao uposlenici firmi – "Bosnalijek" d.d. Sarajevo, "Brštanica" d.o.o. Sarajevo i "Carpe Diem" Sarajevo.

Optuženi se terete za organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja, pranjem novca, poreznom utajom i krivotvorenjem službenih isprava, te sklapanjem štetnih ugovora.

Komentari

NA VRH