SARAJEVO Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Vanredna sjednica o sigurnosti: HDZ protiv eventualnog rezervnog sastava policije u FBiH

M. RENER-SMAJLOVIĆ
14.05.2019 13:34

15:12

Članovi Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usaglasili su zaključke današnje vanredne sjednice o sigurnosti, a riječ je o istim zaključcima koje je 23. aprila usvojila Komisija za sigurnost Predstavničkog doma.

Te zaključke je potom jednoglasno podržao Predstavnički dom te je ova sjednica okončana. 

Zaključci su:     

1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od predstavnika međunarodne zajednice u BiH, a prije svega OHR-a koji ima izvršni mandat definiran Dejtonskim mirovnim sporazumom, da zbog narušavanja sigurnosti i uznemirenosti građana u BiH odmah i neodložno zaustavi antidejtonske aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS.  

2. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od nadležnih državnih institucija procjenu sigurnosno-političke situacije u zemlji nakon usvajanja spomenutog zakona.    

3. Zastupnički dom poziva Vladu FBiH i preporučuje kantonalnim vladama radi sveukupnog sigurnosnog ambijenta na području Federacije BiH da popuni aktivni policijski sastav u skladu sa pravilnicima o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta policijskih službenika kao i njihovo adekvatno opremanje.  

4. Ukoliko aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS ne budu obustavljene ili zaustavljene, Federacija BiH će poduzeti adekvatne mjere na zaštiti sigurnosti svih građana.

Poslanici HDZ BiH-HNS nisu prisustvovali glasanju.

14:15

Data je pauza kako bi članovi Kolegija Predstavničkog doma pokušali usaglasiti zaključke. 

Prethodno je Ismet Osmanović, zastupnik SDA, zamolio kolege iz HDZ - HNS da poštuju predsjedavajućeg Karajbića i Predstavnički dom. 

- On je predsjedavajući dok ga nova parlamentarna većina ne smijeni. A vjerovatno će to biti – rekao je Osmanović, reagirajući na Musino ponašanje. 

On je dodao i da ne bi bilo budžeta FBiH pa ni plaća parlamentaraca da nije bilo potpisa Karajbića kao predsjedavajućeg. 

Sanela Prašović-Gadžo (SBB), vraćajući raspravu na temu kojoj je sjednica posvećena, kazala je da bi na nivou FBiH bilo 500 policajaca u rezervnom sastavu, a kada bi i kantonalni MUP-ovi išli na procenat od 20 posto od broja policajaca, to bi bilo još 1.600 policajaca. Podsjetila je pak da je Srbija uvela rezervni sastav i ukinula ga u roku od dva dana jer se pobunila javnost, a da je zakon „koji gura RS“ u mnogome prepisan iz onog koji je bio u Srbiji. 

14:00

Ivan Musa, zastupnik HDZ BiH-HNS, dva puta je s namjerom predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Elvira Karajbića oslovio sa gospodine Mušić (Edin, SDA, predsjedavajući u prošlom mandatu, op.a.).  

- Za mene je još predsjedavajući gospodin Mušić – dodao je Musa, koji je kazao da je predsjedavajući jučer trebao sugerirati zastupnicima da se drže etike, morala i kodeksa. 

Reagirao je Damir Mašić, šef Kluba poslanika SDP-a, istakavši da je ovakvo Musino ponašanje vrijeđanje, ne samo Karajbića i Mušića, nego digniteta doma. 

- To što je vama u glavi, kako percipirate u stvarnost, to je jedna stvar, ali u ovom domu dužni ste da pratitite pravila – kazao je Mašić. 

Kada je Musa ponovio „godspodine Mušiću; Mašić je zatražio da mu se oduzme riječ. 

- Moje ime je Elvir Karajbić – kratko se obratio predsjedavajući. 

Inače, rasprava o usložnjavanju sigurnosne situacije nakon aktivnosti u RS na donošenju izmjena zakona kojim se formira rezervni sastav policije RS, išla je i u pravcu pitanja da li je današnja sjednica trebala, a udaljavala se od teme pa su neki zastupnici govorili o svojim ratnim iskustvima, ko je ljevica a ko desnica... 

U planu je pauza u zasjedanju kako bi šefovi klubova pokušali usaglasiti zaključke. 

13:25

Irfan Čengić (SDP) naglasio je da nije kriva RS što policija u Federaciji nije popunjena i što nedostaje 1.500 policajaca, već da su krivi komesari jer nisu davali činove. 

- U Kantonu Sarajevo Vahid Ćosić nije htio nikome dati čin da ne bi njega ugrozili. Komesari su gledali ličnu poziciju, a ne šta je interes države. To je glavni razlog što ne možemo popuniti 1.500 policajaca – da sutra neko drugi ne bi mogao biti glavni inspektor, komesar – dodao je Čengić. 

Ocijenio je i da je sjednica danas više politikantstvo nego želja da FBiH dobije rezervni sastav. 

Nekoliko zastupnika je podsjetilo da u RS još nisu ni usvojene odredbe kojim se uvodi rezervni sastav policije, već je raspravljano o nacrtu izmjena zakona. 

Hamdija Abdić (SDA) istakao je da bi volio da ne trebamo raditi na rezervnom sastavu, ali da vjerovatno hoćemo. Osvrnuo se na diskusiju iz HDZ-a BiH da neće podržati rezervni sastav te je rekao da će HDZ biti za to čim se posvađaju Milorad Dodik (predsjednik SNSD-a) i Dragan Čović (predsjednik HDZ-a BiH). 

- Tanki smo mi bili i prije 90-te pa smo se znali braniti. Znali bismo i sada – opaska je Muniba Jusufovića, zastupnika SBB-a. 

Povela se i rasprava o tome da poslanici nisu razmatrali izvještaje o stanju sigurnosti i o radu MUP-a FBiH još od 2015. godine te je Mašić kazao da je razlog tome što Čampara ni bivši predsjedavajući Predstavničkog doma Edin Mušić (SDA) nisu htjeli da se to nađe na dnevnom redu. 

12:45 

Mladen Bošković, šef Kluba poslanika HDZ BiH - HNS, kazao je da podržavaju popunu redovnog policijskog sastava i opremanje policijskih struktura, ali da neće podržati zakon kojim bi se eventualno uveo rezervni sastav u FBiH. 

Citirao je stav zapovjednika EUFOR-a u BiH Martina Dorfera, s kojim se u HDZ - HNS slažu, a to je da trenutni politički diskursi koji se odnose na rezervne policijske sastave u entitetima ne doprinose ni miru ni stabilnosti u BiH. 

Formiranje rezervnog sastava policije u FBiH spomenuto je kao jedna od mogućnosti ukoliko RS nastavi sa svojim aktivnostima na formiranju svog rezervnog sastava. 

Nermin Muzur (Narod i pravda) u svojoj je diskusiji naveo da oni nisu protiv formiranja rezervnog sastava policije, ali da prethodno treba iscrpiti sve druge mogućnosti. 

- Trebamo imati izvještaj o stanju sigurnosti kao platformu na osnovu čega trebamo djelovati i povlačiti daljnje poteze – dodao je Muzur. 

Sanela Prašović-Gadžo (SBB), član Komisije za sigurnost, osvrnula se na „optužbe“ iz DF-a da neki članovi Komisije nisu bili za održavanje današnje sjednice. 

- Nismo bili protiv sjednice Predstavničkog doma. Bili smo protiv toga da se zakaže sjednica prije nego što vidimo hoće li biti reakcije OHR-a i međunarodne zajednice – kazala je Prašović-Gadžo. 

11:00

Predstavnički dom Parlamenta FBiH nastavio je sinoć započetu vanrednu sjednicu o usložnjavanju sigurnosne situacije, a u vezi s aktivnostima na uspostavi rezervnog sastava policije RS.  

Sjednicu je inicirao Klub zastupnika DF-GS, čiji je zastupnik Hajrudin Žilić sinoć kroz kraću prezentaciju predstavio trenutne sigurnosne izazove s kojim se suočava Federacija.

Ovaj klub je predložio i tri zaključka, i to da se Federalni MUP i kantonalne uprave policije obavežu da pokrenu aktivnosti na popuni nedostajućeg broja policajaca po pravilnicima o sistematizaciji te da FMUP sačini procjenu sigurnosne situacije i u skladu s njom pokrene formiranje jedinice namijenjene za otkrivanje, praćenje i sprečavanje bilo kog oblika ugrožavanja sigurnosti. 

Trećim zaključkom Predstavnički dom poziva Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, podrže rad državnih institucija koje se bave migrantskim pitanjima u kontekstu popunjavanja nedostajućim materijalnim i ljudskim resursima.

Komentari

NA VRH