Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH

BiH prva u regiji uspostavila standard „bez GMO“

Predstavnici 28 zemalja EU u našoj zemlji održali sastanak o sigurnosti hrane

A. NUHANOVIĆ

Hajrić: Sigurnost hrane je od velikog značaja


Subota, 18. maj

Vikend s porodicom  

Vikend uvijek nastojim iskoristiti kako bih proveo što više vremena s porodicom. Tako je bilo i ovaj put. Nakon izlaska u grad i jutarnje šetnje, zajedno sa suprugom odlazim u redovnu nabavku hrane i svega ostalog što je potrebno za domaćinstvo.

 Nedjelja, 19. maj 

 Obilazak prijatelja  

Zbog poslovnih obaveza na relaciji Sarajevo - Mostar preko sedmice uglavnom ne uspijem vidjeti nekolicinu veoma bliskih prijatelja. Zato sam danas s njima otišao u vikendicu te smo dan proveli u druženju i laganoj šetnji obroncima Bjelašnice i Treskavice zajedno s našim porodicama.

 Ponedjeljak, 20. maj

Osnaživanje partnerskih odnosa

Jutro započinje pripremama i dogovorima za sastanak Upravnog odbora Agencije koji se održava u Brčkom. Otkako je naša institucija uspostavljena, praksa je da se sjednice Upravnog odbora, osim sjedišta Agencije u Mostaru, naizmjenično održavaju u Sarajevu, Banjoj Luci i Brčkom kao sjedištima institucija države, entiteta i Brčko Distrikta BiH. Na taj način smo prisutni u svim dijelovima BiH i osnažujemo partnerske odnose s nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u BiH. Članovi Upravnog odbora na sjednici razmatraju nekoliko važnih pravilnika koje smo pripremali u proteklom periodu. Upravni odbor upoznajem s pripremnim aktivnostima za Svjetski dan sigurnosti hrane koji će po prvi put biti obilježen širom svijeta u skladu s Rezolucijom koju je u decembru prošle godine usvojila Generalna skupština UN-a. I mi kroz organizaciju prikladnog skupa povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane želimo dati svoj doprinos promociji značaja sigurnosti hrane i skrenuti pažnju šire javnosti na značaj ovog pitanja.

Utorak, 21. maj

Proizvodnja bez GMO

Zajedno s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem i prof. dr. Borisom Pašalićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, kolegama iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH te predstavnicima organizacije „Dunav Soja“ i dviju domaćih kompanija učestvujem na pres-konferenciji u Parlamentarnoj skupštini BiH. Tema je sistem označavanja hrane oznakom „proizvedeno bez GMO“.

Veliki odziv medija još jednom potvrđuje da je prepoznat naš rad na izradi standarda i smjernica za označavanje i kontrolu hrane s oznakom „proizvedeno bez GMO“. Na pres-konferenciji objašnjavam šta ova oznaka donosi potrošačima i našim domaćim kompanijama. Ističem da je BiH prva od 14 zemalja u sklopu Dunav soja inicijative uspostavila i implementirala ovaj standard. Osjećam i ličnu satisfakciju jer sam, u svojstvu direktora Agencije za sigurnost hrane BiH, imao čast donijeti i potpisati ove dokumente. Ubrzo po završetku pres-konferencije, početak sjednice Vijeća ministara na kojoj će se razmatrati i važni materijali za naše proizvođače hrane čiji je predlagač Agencija. Nakon kraćeg čekanja koje sam proveo s kolegama iz drugih institucija BiH, obaviješten sam da je sjednica otkazana. U Agenciji održavamo veoma dobru saradnju s medijima i zahvalni smo što nam pomažu da se našim građanima daju vjerodostojne informacije o sigurnosti hrane koje su važne za svakodnevni život.

 Srijeda, 22. maj

 U BiH sastanak o sigurnosti hrane

Po prvi put je jedna zemlja koja nije članica EU domaćin sastanka Mreže kontakt tačaka Evropske agencije za sigurnost hrane i ta je čast pripala BiH. Imam čast obratiti se predstavnicima 28 zemalja EU i šest zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU koji održavaju dvodnevni, 39. po redu sastanak ove EFSA-ine mreže u Sarajevu. U obraćanju ističem značaj EU integracija i učešća predstavnika institucija iz BiH i zemalja zapadnog Balkana u radu institucija EU, kao i značaj saradnje s nacionalnim institucijama za sigurnost hrane iz zemalja EU. S predstavnicima EFSA-e razgovaram o unapređenju saradnje i budućim aktivnostima. Nakon toga žurim u Mostar, gdje me u Agenciji očekuju redovne obaveze. Jedna od njih je priprema Izvještaja o implementaciji Akcijskog plana za borbu protiv korupcije, što je obaveza svih institucija BiH.

 Četvrtak, 23. maj

 Aktivnosti za IPA fondove

Sa zamjenikom direktora Agencije, mr. Draganom Brenjom razgovaram o projektnim idejama koje bismo mogli delegirati za uvrštavanje u program IPA 2018 „Podrška EU konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH“ kako bismo doprinijeli razvoju ovog sektora u našoj zemlji. Od početka naše dugogodišnje saradnje dijelimo stav da je potrebno koristiti sve potencijalne mogućnosti koje se pružaju BiH u okviru pretpristupnih fondova, ali i iz drugih međunarodnih projekata. Trenutno u implementaciji imamo veoma značajne aktivnosti s projektom USAID/Sweden FARMA II i Češkom razvojnom agencijom. Nedavno smo završili i sažetak jednog projekta za koji su osigurana sredstva u okviru IPA II. Snažnu podršku i partnera za naše projektne aktivnosti imamo u Delegaciji EU u BiH i uistinu smo na tome zahvalni. Nakon razgovora sa zamjenikom, sa drugim saradnicima u Agenciji dogovaram završne aktivnosti oko usaglašavanja Operativnog plana za implementaciju Programa kontrole ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu.

 Petak, 24. maj

Ugovor s laboratorijem

Danas sam potpisao ugovor s laboratorijem koji će raditi analize hrane na prisustvo pesticida za potrebe Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu. Tome je prethodio veoma zahtjevan postupak javne nabavke, jer nam je bio potreban laboratorij koji zadovoljava sve zahtjeve u pogledu akreditacije metoda za ispitivanje ostataka pesticida. To nam je veoma važno. Akreditacija garantira da su rezultati ispitivanja pouzdani, a bez toga se rezultati analiza ostataka pesticida ne bi mogli koristiti za potrebe izvještavanja i saradnju s Evropskom agencijom za sigurnost hrane.

NA VRH

Podijeli članak na