LIČNOST SEDMICE

Husnija Kamberović: Historičar naučnog i ljudskog autoriteta

Osnivanje Udruženja za modernu historiju za BiH je od neprocjenjive naučne vrijednosti

A. HADŽIĆ
02.06.2019 16:02

Kamberović: Nikad nije odbijao dijalog s najboljima iz svoje oblasti

Treći po redu History Fest, koji se od 28. maja do 2. juna održava u Sarajevu, okupio je oko 100 eminentnih historičara, naučnika od pera i misli, bivših uglednih političara – svjedoka jednog vremena, kako bi na naučno utemeljen način razgovarali o temi urušavanja socijalizma u istočnoevropskim zemljama i posljedicama koje su ti događaji ostavili na Evropu, a posebno na region u kome živimo.

Širenje naučne misli i dijaloga

Eminentni historičari u našu zemlju stigli su zahvaljujući Udruženju za modernu historiju iz Sarajeva, koje je i organizator Festa, a najviše angažmanu njegovog predsjednika, neumornog istraživača, prof. dr. Husnije Kamberovića.

Profesor Kamberović pripada onoj vrsti bh. historičara koji, oslonjeni na svoje znanje utemeljeno na naučno utvrđenim faktima, nikada nisu odbijali dijalog s najboljim iz svoje oblasti, a sve kako bi njihova sučeljena mišljenja pomogla utvrđivanju što kvalitetnije istine o temama kojim se bave.

O kakvom se naučnom i ljudskom autoritetu radi, najbolje govori podatak da nikad niko od pozvanih naučnika u ove tri godine, koliko se održava History Fest (bez nekog zaista opravdanog razloga), nije odbio učešće na ovom naučnom skupu.

Sve je to učinilo da Sarajevo, a od ove godine i širi prostor BiH, postanu mjesto širenja historijske naučne misli i otvorenog dijaloga.

Svoje viđenje vremena urušavanja socijalizma u istočnoevropskim zemljama, ponašanju historičara i vječitom pitanju koliko su neki od njih doprinijeli bujajućem nacionalizmu, koji je proizveo tragične posljedice na države nastale raspadom bivše Jugoslavije i njihove narode, prije svega BiH, osim historičara, zahvaljujući intelektualnoj širini samog profesora Kamberovića, na ovogodišnjem Festu mogli su iznijeti i bivši politički akteri tog vremena.

Najbolja učiteljica života

Ono što je posebno obilježilo ovogodišnji skup u Sarajevu jeste jasno naučno suprotstavljanje bujanju historijskog revizionizma, posebno kad su u pitanju događaji iz devedesetih godina prošlog stoljeća i mračne ideologije koje su ih proizvele.   

Sve što se na ovom, kao i na prethodna dva History Festa moglo čuti govori da je osnivanje Udruženja za modernu historiju, s profesorom Husnijom Kamberovićem na čelu, za BiH od neprocjenjive naučne vrijednosti.

Način na koji su profesor Kamberović i njegovi gosti ovih dana pokazali kako se historija može približiti običnom čovjeku ponovo svjedoči davno izrečenu tezu da je historija bila i ostala najbolja učiteljica života.

Komentari

NA VRH