PADAVINE Moguća i aktivacija klizišta

Upozorenje FHMZ: Postoji mogućnost izlijevanja rijeka iz korita

Na temelju dostupnih meteoroloških prognoza

Avaz.ba
01.06.2019 15:19

Padavine stvaraju nove probleme

Foto: Arhiv

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) istakla je kako je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao upozorenje na temelju dostupnih meteoroloških prognoza, platforme Evropskog centra za poplave - EFAS-a o mogućim velikim vodama za nedjelju, 2. juni.  

Postoji mogućnost izlijevanja rijeka iz korita, naročito malih vodotoka – bujice na području sliva rijeke Bosne, prije svega: lijeve pritoke Bosne: sliv Lašve i Usore; desne pritoke rijeke Bosne: sliv Krivaje i Spreče; direktne pritoke rijeke Bosne u gornjem i srednjem dijelu sliva; direktne pritoke rijeke Save – Tinja; lijeve pritoke Drine u Federaciji BiH.

Vrijeme mogućeg dešavanja kada se očekuje vrh vodnog vala su kasni večernji sati subote i rani jutarnji sati nedjelje. 

Moguća je i aktivacija klizišta na spomenutim područjima, stoji u objavi FUCZ.

Komentari

NA VRH