GORAŽDE Premijer Federacije u posjeti BPK

Novalić: Naredne sedmice urbanistička saglasnost za tunel Hranjen

Al. B.
07.06.2019 14:08

U zgradi Vlade BPK Goražde susreli su se premijeri FBiH i BPK Fadil Novalić i Aida Obuća. 

Izgradnja tunela Hranjen i brze ceste Sarajevo – Goražde, za koju su potpisani sporazumi s izvođačem pa i ozvaničen početak, a da radovi nisu ni počeli, ponovo je bila tema razgovora. 

- Vi znate da smo osigurali 63 miliona maraka koji su na raspolaganju tunelu Hranjen. Što nije do sada više urađeno, nije izdata urbanistička saglasnost, nisu svi papiri bili legli. Sljedeće sedmice definitivno izdajemo urbanističku saglasnost i tih prvih 63 miliona maraka mogu se početi trošiti. Danas smo dogovorili kako osigurati otprilike isti iznos novca da se ne zaustavljaju radovi i da u tri godine dobijemo komunikaciju između Goražda i Sarajeva – izjavio je Novalić.

Prema riječima premijerke BPK Aide Obuće, dogovorena je i podrška Vlade FBiH kroz grant sredstva kako bi deficit u budžetu bio saniran. S obzirom na to da je, osim resornih ministara, sastanku prisustvovao i direktor "Elektroprivrede BiH" Bajazit Jašarević, izgradnja HE Ustikolina, kojoj su se lokalne zajednice dugo protivile, vidi se kao jedan od mogućih izlaza.

- To nije problem koji je moguće riješiti u ovoj godini i dogovorili smo da ga rješavamo u mandatnom periodu i postavimo BPK Goražde na održive osnove, da više ne bude kanton koji će stalno biti u potrebi pomoći od viših nivoa vlasti. Tu, prije svega, mislim na infrastrukturne projekte i veću iskorištenost hidropotencijala koji mi ovdje imamo. Pričali smo i o aktivnostima lokalnih zajednica na donošenju odluka o izvođenju istražnih radova za HE Ustikolina. Sve odluke koje su išle u tom pravcu jesu da su se donijela pozitivna mišljenja za istražne radnje. To je projekt koji je kapacitiran da se on, kao kapitalna investicija na ovom području, u kontinuitetu prati i, u skladu sa pravilima struke, realizira. Ne vidim da je bilo otpora prema tom projektu. Imamo odluke OV Foča u FBiH, Gradskog vijeća Goražde da se ide u tom pravcu, imamo pozitivna mišljenja federalnih i kantonalnih ministarstva i to je nešto što ćemo u kontinuitetu pratiti i realizirati – kazala je Obuća.

Brza cesta Lašva – Nević Polje

Do kraja godine trebao bi biti okončan i proces eksproprijacije na trasi brze ceste Lašva – Nević Polje. Inače, početak radova na prvoj dionici ceste koja Lašvu povezuje sa Travnikom i Jajcem, za koje je osigurano 100 miliona KM, kasni zbog neslaganja oko trase.

Komentari

NA VRH