SARADNJA U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH

Okončana obuka policajaca o osiguranju VIP osoba

Tokom obuke četiri instruktora turske policije održala prezentacije i podijelila svoja iskustva, a certifikate su uručili ambasador Turske u BiH Haldun Koc i direktor DKPT-a Mirsad Vilić

S. D.
18.06.2019 16:49

Vilić i Koč s instruktorima i polaznicima obuke

U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH danas je okončana osmodnevna obuka  o „Osiguranju VIP osoba“, koju su izveli policijski instruktori iz Republike Turske.  

Obuku su uspješno završili policijski službenici Direkcije koji obavljaju poslove osiguranja osoba i objekata, a u cilju unapređenja znanja i vještina koji će im dodatno pomoći u obavljanju svojih redovnih poslova.

Tokom obuke četiri instruktora turske policije su održala prezentacije i podijelila svoja iskustva pri osiguranju VIP osoba. Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dijela, a koji su se odnosili na metode osiguranja VIP osoba, procjene ugroženosti osoba od napada tokom osiguranja, taktike neposrednog osiguranja, te unapređenje vještina gađanja u različitim situacijama. 

Danas su polaznicima obuke svečano uručeni certifikati o uspješno završenoj obuci. Certifikate su uručili ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koč (Koc) i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić. 

Vilić i Koč su izrazili zadovoljstvo zbog uspješne saradnje. Istaknuto je da je ovakav vid obučavanja policijskih službenika od izuzetnog značaja za službenike iz obje zemlje, posebno s aspekta razmjene iskustava i najboljih praksi. Usaglašeno je da će se ovakav vid saradnje nastaviti u budućnosti te da će se usavršavanje policijskih službenika nastaviti kako u Bosni i Hercegovini tako i u Republici Turskoj.

Komentari

NA VRH