SARAJEVO Zasjedanje zakazano za 15. juli

Delegati Skupštine KS osnivaju Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

Imat će sličnu funkciju kao Prosvjetno-pedagoški zavod, ali s dodatnim zaduženjima

L.Đ./Avaz.ba
05.07.2019 22:08

Sa jedne od ranijih sjednica

Foto: Arhiv

Delegati Skupštine Kantona Sarajevo razmatrat će na sjednici, koja će biti održana 15. jula, osnivanje JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS. Imat će sličnu funkciju kao Prosvjetno-pedagoški zavod, ali s dodatnim zaduženjima.

Jedan od glavnih razloga za osnivanje ove ustanove je, navodi se u obrazloženju, činjenica da dosadašnji Prosvjetno-pedagoški zavod nije u potpunosti odgovorio na dinamične potrebe obrazovnog sistema u KS i posljednjih godina egzistira na margini obrazovne zajednice.

Prestali su obavljati svoj osnovni zadatak, stručni nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova i radnika, primjenu nastavnih planova i programa te se posljednjih godina bave samo organizacijom stručnih ispita i takmičenja na kantonalnom nivou. Čak je i analiza godišnjih programa rada prepuštena OSCE-u po zahtjevu prethodnog ministra. Pored toga, dosadašnji PPZ ima negativnu percepciju u obrazovanju i široj društvenoj zajednici. U prošlom mandatu ministra bilo je prijedloga da se zavod ukine - navodi se u obrazloženju. 

Ističu kako ova institucija ipak ima izuzetan društveni značaj kao krovna organizacija u preduniverzitetskom obrazovanju jer bi trebala pratiti rad i biti podrška predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, obrazovanju odraslih, kako javnim tako i privatnim. Zato je, ističe se, potrebno osnovati novu ustanovu. Razlog za takvu transformaciju ogleda se i u činjenici da je usvajanjem Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju u KS najavljeno da će se status PPZ-a i njegov rad urediti posebnim zakonom.

Institut za preduniverzitetsko obrazovanje bi između ostalih obavljao studijsko-analitičke poslove, kao što su analize eksterne mature, eksterne evaluacije te predlaganje mjera za budući razvoj obrazovanja.

- Živimo u društvu u kojem su turbulentne i munjevite tehnološke, socijalne i druge promjene na koje obrazovni sistem mora reagirati da bi postao generator promjena u težnji izgradnje društva znanja. Postoji potreba da se odgojno-obrazovni sistem stalno prilagođava tim promjenama. Primarna potreba obrazovnog sistema je stalni profesionalni razvoj nastavnika, a institut bi provodio usklađivanje nastavnih planova i programa s promjenama u društvu, posebno potrebama tržišta rada i tehnološkim potrebama, kreirao kataloge znanja i provodio edukacije nastavnog i drugog kadra u odgojno-obrazovnim ustanovama. S obzirom na to da dosadašnja organizacija PPZ ne daje odgovore na nedostajuće obrazovne i odgojne zahtjeve društva, neophodno je izvršiti promjene i u organizacijskom smislu - navodi se u obrazloženju.

Komentari

NA VRH