DOM NARODA Jasmin Duvnjak tražit će dopunu dnevnog reda

Delegati Parlamenta FBiH da usvoje rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici

Sjednica zakazana za 18. juli

M.R.S.
11.07.2019 14:36

Duvnjak: Uputio zahtjev

Foto: Arhiv

Jasmin Duvnjak, šef Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, tražit će dopunu dnevnog reda sjednice ovog doma, zakazane za 18. juli.

On zahtijeva da se delegati, osim o rebalansu budžeta i zakonu o pravima demobilisanih boraca, izjasne o rezoluciji povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Ovu rezoluciju u maju je usvojio Predstavnički dom, a njen tekst su usaglasila udruženja žrtava rata.

Rezolucijom se, između ostalog, osuđuje genocid u Srebrenici i odlučno izjavljuje da se takvi strašni zločini ne smiju više nikada ponoviti. Ističe se potreba da politički predstavnici u BiH priznaju prošlost kako bi zajedno radili na boljoj budućnosti za sve građane u zemlji. 

Pozivaju se zastupnici i delegati Parlamentarne skupštine BiH da usvoje zakon o zabrani negiranja genocida, holokausta i drugih zločina, te slavljenja zločina i zločinaca, dok se vlasti RS pozivaju da ukinu odluku o imenovanju Studentskog doma na Palama po Karadžiću, a Narodna skupština RS da ukine odluku o dodjeli odlikovanja za Radovana Karadžića i druge osuđene za genocid i ratne zločine.

Duvnjak će, kako nam je kazao, tražiti i da na dnevni red sjednice 18. jula bude uvrštena i odluka o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta poboljšanja energetske efikasnosti, odnosno „utopljavanja“ Kantonalne bolnice Zenica.

NA VRH