KAD JE ŽELJA JAČA OD REALNOSTI

Istražili smo procedure za usvajanje djece u BiH: Dug i težak put do dječijeg zagrljaja

Trenutno je u Kantonalnom centru za socijalni rad evidentirano 167 podnosilaca zahtjeva za usvajanje

Potrebna im je toplina doma. Ilustracija

Piše: Z. KARIĆ

21.7.2019

Veliki broj djece u Bosni i Hercegovini živi bez roditeljskog staranja, a približno polovina njih odrasta u određenim ustanovama. Samo u Kantonu Sarajevo je u 2018. godini evidentirano ukupno 270 djece bez roditeljskog staranja.  

Međutim, kako je u ovoj zemlji sve komplicirano, tako i sam proces usvajanja prate brojne poteškoće. Trenutno je u Kantonalnom centru za socijalni rad evidentirano ukupno 167 podnosilaca zahtjeva za usvajanje.

Izbor potencijalnih usvojitelja

Prema riječima direktora Kantonalnog centra Enesa Šabića, postupak usvajanja se ne pokreće zahtjevom za usvajanje koji zainteresirana osoba podnese Centru i u kojem izražava želju za usvajanjem djeteta bez roditeljskog staranja.

Postupak usvajanja se u Centru pokreće onog trenutka kada se na osnovu odredaba Porodičnog zakona Federacije BiH i Uputstva o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvajanje utvrdi da je dijete podobno za usvajanje.

- Nakon što je utvrđeno da je dijete podobno za usvajanje, otvara se predmet usvojenja i pristupa izboru potencijalnih usvojitelja. Odluka o izboru potencijalnih usvojitelja djeteta, za koje je utvrđeno da je podobno za usvojenje, donosi se na osnovu provedenog postupka u kojem je utvrđena podobnost osoba koje žele usvojiti dijete – kaže Šabić.

Potrebna im je toplina doma

Prije donošenja rješenja o usvojenju, Centar bez naknade smješta dijete u porodicu budućih usvojitelja na period od šest mjeseci (adaptacioni period). Za vrijeme trajanja smještaja Centar vrši nadzor kako bi se utvrdilo je li usvajanje u najboljem interesu djeteta.


Šabić: Najbolje za djecu. Arhiva

Nakon isteka perioda od šest mjeseci, ukoliko je protekao uredno, Centar donosi rješenje o usvojenju.

- Tokom 2018. godine u Kantonalnom centru za socijalni rad usvojeno je 11 djece. U prvih šest mjeseci 2019. godine usvojeno je jedno dijete, dok je za troje djece utvrđena podobnost za usvojenje i ona su smještena u potencijalne usvojiteljske porodice na adaptacioni period. Ukoliko adaptacioni period protekne uredno i ukoliko stručni tim utvrdi da je usvojenje od tih porodica u najboljem interesu djece, pristupit će se donošenju rješenja o zasnivanju usvajanja – kazao je Šabić.

 Razlike između potpunog i nepotpunog usvajanja

Postoji potpuno i nepotpuno usvajanje djeteta. Razlike između potpunog i nepotpunog usvajanja je sljedeće.

- Potpuno se može usvojiti dijete do 10 godina, dok se nepotpuno može usvojiti dijete do 18 godina

- Potpuno usvojenje je neraskidivo, dok se nepotpuno može raskinuti

- Potpunim usvojenjem se između usvojitelja i njegovih srodnika s jedne strane i usvojenika i njegovih potomaka sa druge strane zasniva neraskidiv odnos srodstva jednak krvnom srodstvu, dok se nepotpunim usvojenjem ne utječe na prava i dužnosti usvojenika prema njegovim roditeljima i drugim srodnicima

quote
<p>U Dječijem domu „Bjelave“ u Sarajevu trenutno je smješteno 102 djece uzrasta od novorođenčadi do 23 godine. Od 2014. do 2018. godine usvojeno je 27 djece, a u ovoj godini je jedno dijete otišlo na adaptacioni period do usvojenja. </p>

<195> Potpuno mogu usvojiti bračni partneri zajednički, maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja te vanbračni partneri koji žive najmanje pet godina u vanbračnoj zajednici, dok nepotpuno mogu usvojiti bračni partneri zajednički, jedan bračni partner uz pristanak drugog i maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja te osoba koja nije u braku i vanbračni partner koji žive u vanbračnoj zajednici koja traje najmanje pet godina ako za to postoje naročito opravdani razlozi.

 Utvrđivanje podobnosti djeteta

Podobnost djeteta za usvajanje utvrđuje se na osnovu analize sljedeće dokumentacije: izvoda iz matične knjige rođenih za dijete, izvoda iz matične knjige rođenih za roditelje, izvoda iz matične knjige umrlih za roditelje (u slučaju da su roditelji umrli), uvjerenja o državljanstvu, socijalne anamneze, pristanka roditelja, staratelja, odnosna staratelja za poseban slučaj, ljekarskog uvjerenja, mišljenja psihologa i pedagoga o podobnosti djeteta za usvajanje te rješenja o stavljanju maloljetnog djeteta pod starateljstvo i imenovanju posebnog staratelja.

Potrebni dokumenti

Podobnost osoba koje žele usvojiti dijete utvrđuje se na osnovu podnesenog zahtjeva za usvajanje, a na osnovu analize priložene dokumentacije: izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige vjenčanih, uvjerenja o državljanstvu, ljekarskog uvjerenja, uvjerenja o nekažnjavanju, da nije pod istragom, da joj nije oduzeta ograničena poslovna sposobnost, da joj nije oduzeto/ograničeno roditeljsko pravo, dokumenata o ličnoj imovini i prihodima, socijalna anamneza o porodičnim i drugim prilikama u kojima živi te nalaza i mišljenja psihologa i pedagoga o podobnosti da se stara o djetetu.


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.