ŠOKANTNO Državna agencija upozorava

Radioaktivni otpad u BiH teroristi mogu iskoristiti za "prljavu bombu"

Kao najveći problem ističe se nepostojanje centralnog skladišta zbog čega se taj materijal ne može skladištiti na siguran i bezbjedan način

S.DEGIRMENDŽIĆ
30.07.2019 17:08

Radioaktivni otpad

Foto: Avaz

Dok se posljednjih dana političari u BiH utrkuju ko će dati oštriju kritiku na namjeru Hrvatske da gradi odlagalište otpada na granici s našom zemljom, „Avaz“ otkriva da imamo itekako razloga za zabrinutost i sa radiokativnim otpadom koji je već u našoj zemlji. Naime, izvještaj Državne regulatorna Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH o stanju u toj oblasti za prošlu godinu,vrvi od alarmantnih podataka i apela na hitno djelovanje.  

Nezanemariva prijetnja

Kao najveći problem ističe se nepostojanje centralnog skladišta radioaktivnog materijala zbog čega se taj materijal ne može skladištiti na siguran i bezbjedan način.

Kako je navedeno u izvještaju taj problem predstavlja i opasnost i za zdravlje stanovništva ,a i prijetnju za sigurnost zemlje.

- Ovakva situacija je vrlo rizična s obzirom da izvori zračenja mogu predstavljati rizik za sigurnost i zdravlje stanovništva, te predstavljaju nezanemarivu prijetnju bezbjednosti u BiH ukoliko dođu u pogrešne ruke pošto se mogu koristiti za terorističke aktivnosti (npr. scenario prljave bombe)- navodi se u izvještaju.

Iz Agencije ističu i da se jedino centralizirano skladište radioaktivnog materijala koje bi se moglo koristiti, ukoliko dobije licencu od Agencije, nalazi u okviru kompleksa Federalne uprave policije i njime upravlja Zavod za javno zdravstvo FBiH — Centar za zaštitu od zračenja.

Kontejner spreman  

U izvještaju je navedeno da su u BiH tokom 2018. godine izvori zračenja koji se ne koriste bili uskladišteni na 19 privremenih lokacija . 

  • U izvještaju se na dva mjesta tardioaktivni otpad dovodi u vezu s terorističim prijetnjama
    U izvještaju se na dva mjesta tardioaktivni otpad dovodi u vezu s terorističim prijetnjama Foto: Avaz

Navedeno je i da su se izvori zračenja sa teritorije Republike Srpske u prethodnom periodu skladištili u prostorijama bivše kalibracijske laboratorije u MDU Čajavec, ali da ona više nije u funkciji.

Ti izvori su još na toj lokaciji u transportnom kontejneru, pripremljeni za prijenos u novo centralno skladište kada ono bude spremno.

Ovaj izvještaj upućen je u parlamentarnu provceduru, no zbog blokade rada Parlamenta BiH nema ga ko razmatrati niti se pozabaviti upozorenjima u njemu.

Što je još gore,a također je navedeno u tom dokumentu Agencija je sličan izvještaj za pretprošlu godinu uputila Parlamentu u junu 2018. , no ni prošli saziv Parlamenta nije ga razmatrao.

Ima ga i na javnim mjestima

- Pored poboljšanja stanja radijacijske sigumosti i zaštite stanovništva od negativnih efekata jonizirajućeg zračenja, uspostavljanjem novog centralnog skladišta radioaktivnog materijala bi se znatno poboljšalo i stanje nuklearne bezbjednosti jer bi se smanjila mogućnost krađe ili zloupotrebe radioaktivnog materijala koji se nalazi kako u privremenim skladištima, tako i na javnim mjestima širom BiH i predstavlja moguću prijetnju sa aspekta eventualnih terorističkih aktivnosti – istaknuto je u dokumentu Agencije.

Nedostatak kadra

Poražavajući je podatak je i da ovako važna agencija radi sa samo 17 zaposlenih i da im Vijeće ministara već godinama ne odobrava nova zapošljavanja iako trebaju imati još najmanje toliko zaposlenih stručnjaka 

Opasni gromobrani

U izvještaju Agencije navedeno je i da postoji 271 izvor zračenja instaliranih u gromobranima koji su opasnost za stanovništvo u slučaju njihovog obaranja ili neovlaštenog demontiranja i neadekvatnog skladištenja 

Komentari

NA VRH