REVIZIJA Objavljeni izvještaji o finansijskom poslovanju za 2018.

Ministarstvo vanjskih poslova skršilo 53 miliona maraka: Putovalo se, jelo i pilo

Ministarstvo ima 123 automobila, za čiju se upotrebu godišnje potroši skoro 900.000 KM

S.DEGIRMENDŽIĆ

MVPBiH

Foto: Arhiv


Ured za reviziju institucija BiH dao je mišljenje s rezervom o finansijskom izvještaju o poslovanju Ministarstva vanjskih poslova BiH za prošlu godinu, na čijem je čelu Igor Crnadak (PDP). U veoma temeljitom i iscrpnom prikazu svega onoga što je MVP radio u prošloj godini, državni revizori su, između ostalog, konstatirali da je ta institucija 2018. na raspolaganju imala 60.015.237 KM.  

Premašili limit za čašćavanje za skoro 20.000 KM 

Ukupno su potrošilii 52.726.407 KM. Značajni rashodi iz budžeta odnose se na bruto plaće,  u iznosu od 24.295.290 KM, naknade zaposlenih, u iznosu od 11.163.206 KM, za unajmljivanje imovine i opreme potrošeno je 5.397.250 KM, za ugovorene usluge 3.984.679 KM, za energiju i komunalne usluge 1.518.111 KM i za putne troškove 1.400.252 KM.

Zanimljivo je da je uposlenicima MVP-a isplaćeno 67.131 KM za stimulacije, a još zanimljivije da je ukupan iznos bruto plaća iz budžetskih sredstava veći u odnosu na prethodnu godinu za 310.084 KM.

Od ukupnog iznosa neto plaća i naknada realiziranih iz budžetskih sredstava, na sjedište MVP-a odnosi se 10.551.968 KM, a na diplomatsko-konzularna predstavništva, i to njih 56, 13.743.320 KM.

Revizori su utvrdili i nepravilnosti pri trošenju reprezentacije, odnosno novca namijenjenog za čašćavanje gostiju. Tako su, kako je navedeno u izvještaju, od značajnijih iznosa konstatirana potraživanja po osnovu prekoračenja reprezentacije u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u Amanu, gdje su bh. diplomati prekoračili limit za iće i piće na račun države za čak 19.154 KM.

Prekoračeno je i potraživanje našeg diplomate u DKP-u u Džakarti, a čije ime nije navedeno, za potraživanja za troškove bolničkog liječenja u iznosu od 32.422 KM.

Za upotrebu vozila potrošena je 892.721 KM, od čega se na sjedište Ministarstva odnose 150.142 KM, a na DKP-ove BiH 742.579 KM. Ministarstvo raspolaže sa 123 motorna vozila.

Zloupotreba službenih automobila

Veliki broj DKP-ova BiH, naveli su revizori, ne dostavlja izvještaje o upotrebi službenih vozila u sjedište Ministarstva, a među njima su navedena bh. diplomatska sjedišta u Teheranu, Rijadu, Dohi, Kuvajtu, Milanu...

Uočeno je i da ne postoji kontrola nad upotrebom službenih vozila u sjedištu Ministarstva. Ponovo je prisutan problem da se za jedno službeno specijalizirano vozilo koje zadužuje kabinet ministra, veći dio godine nisu dostavljali nalozi Odsjeku za opće poslove, arhiv i dokumentaciju. 

Centralna evidencija koju vodi Odsjek za opće poslove, arhiv i dokumentaciju, nije ažurna, pouzdana i svrsishodna s obzirom na to da se kod većine naloga ne popunjavaju sve rubrike, nedostaju potpisi vozača, što je posebno naglašeno za pet vozila koja duži kabinet ministra, broj prijeđenih kilometara, vrijeme polaska i dolaska, kod utroška goriva i maziva ne navodi se broj računa... 

Pored toga, u nekim slučajevima uočena je neusklađenost podataka navedenih u nalogu za vozilo i evidencijama o prisustvu na poslu u 2018. godini.

- Uvidom u navedene putne naloge za upotrebu službenih vozila uočeno je da se u putnim nalozima za vozilo veći dio mjeseca evidentira relacija koja ne odgovara mjestu rada, već mjestu prebivališta korisnika vozila, dok je u evidenciji o prisustvu koje se vodi u sjedištu, potvrđeno prisustvo uposlenog. S obzirom na to da osoba koja ostvaruje pravo na naknadu za odvojeni život i smještaj, u putni nalog za vozilo evidentira navedene relacije, prisutna je i neusklađenost podataka u nalogu za vozilo i odredbi Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje - naveli su revizori .

NA VRH

Podijeli članak na