KATASTROFA Zbrajanje štete počelo

Na području Tešnja proglašeno stanje prirodne nesreće nakon jakog nevremena

Provođenje mjera na otklanjanju posljedica

Avaz.ba
25.08.2019 11:31

Stanje u Tešnju bolje

Foto: Arhiv

Na području općine Tešanj (ZDK) proglašeno je stanje prirodne i druge nesreće, nakon nevremena koje je zahvatilo tu regiju.

S obzirom na to da je 23. avgusta u 22 sata to područje zahvaćeno jakim nevremenom, praćenim jakim vjetrom, gradom i obilnim kišnim padavinama, donesena je Odluka o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće za područje općine Tešanj, koja je još na snazi, saopćeno je iz Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Istovremeno, na teren su upućene komisije za procjenu šteta, koje su odmah pristupile izvšrenju svojih zadataka.

U skladu s utvrđenom dinamikom i definiranim mjerama, tokom dana provođene su mjere na otklanjanju posljedica koje su definirane na vanrednoj sjednici Štaba CZ.

U skladu sa zaključcima i naredbama, na terenu je evidentiran veći broj značajnijih oštećenja putne infrastrukture na području - Jelaha, Jelah Polja, Novih Miljanovaca, Miljanovaca, Lončara, Piljužića, Bobara, Kaloševića, Mrkotića, Oraš Planja, na kojima su poduzimane aktivnosti već danas, a planira se nastavak sanacije i intervencija i narednih dana.

Oštećenja su zabilježena i na Putu Ćepeklija u MZ Piljužići, gdje je dignut asfalt u dužini od 200 do 250 metara, oko 1.000 kvadratnih metara zbog začepljenih odvodnih cijevi, a oštećeni su i put prema Kominu, na čijoj je sanaciji angažirana firma "Trans-kop", kao i put Piljužići - Miljanovci, gdje su oštećeni putni propusti i putni kanali, te angažirana firma "Dobojputevi".

Na lokalitetu Bobare pročepljeni su putni propusti i očišćeni nanosi na putu, a u Drinčićima su oštećene bankine u dužini oko 200 metara, te makadamski putevi u dužini oko 100 metara.

Oštećenje puta zabilježeno je i na lokalitetu Pelte u MZ Mrkotić, na čijoj je sanaciji angažirano preduzeće "Neri gradnja", dok su u Miljanovcima poduzete aktivnosti na sanaciji oštećenja putne infrastrukture i osiguravanja prohodnosti na više putnih pravaca.

Na području MZ Jelah u Mračaju angažirana je firma "Trans-kop" radi osiguravanja prohodnosti puteva - raskrsnica kod mosta u Mračaju, i na drugim lokacijama na području Jelaha.

Firme "Dobojputevi"i "Rial-Šped" angažirane su po nalogu Kantonalne, odnosno Federalne direkcije cesta na otklanjanju oštećenja i osiguravanju prohodnosti regionalne i magistralne ceste (Piljužići kod točka i magistralni put u Kaloševiću).

Kada se radi o vodosnabdijevanju, u Jelahu ima ukupno šest bunara od kojih su trenutno dva u funkciji (B4 i B2), a iz ostala četiri (B1, B3, B5 i PEB1) ne pumpa se voda zbog zamućenosti i loših parametara.

Tako će pojedine zone u Jelahu ostati bez vode do izbistravanja i stavljanja svih bunara u funkciju.

U Tešnju je evidentiran zastoj do jutros do devet sati zbog nanosa na vodozahvatu Mekiš Stupa, a ekipe su angažirane na čišćenju i osposobljavanju, nakon čega je ostvaren dotok 17 l/s, koji je, inače, 20l/s u normalnim uvjetima.

Inače, sva voda koju isporučuje JP „Rad“ Tešanj ima zadovoljavajuće parametre i za piće je, a na njihovoj stranici objavljene su informacije o vodosnabdjevanju i ispravnosti vode za piće.

Također, ekipe na terenu su u subotu od jutarnih sati pa sve do 14 radili na uklanjanju nanosa i polomljenih grana na dijelu  čaršije, Bukve, Medakova, Sportske dvorane Tešanj i Jelaha, a poduzimane su mjere i aktivnosti sanacije na deponiji u Bukvi, te prikupljene uginule životinje zbog poplave (par ovaca i pas) u dijelu Piljužića.

PVJ i DVD "Tešanj 1905" ispumpavali su vodu sa zemljanih površina oko objekata i iz samih objekata.

Trenutno su nepovoljni uvjeti za provođenje ovih mjera zbog stalnog protoka vode.

U sklopu tih aktivnosti četiri ekipe s pet pumpi pumpale su vodu iz deset objekata, jedna ekipa vršila je pranje tri objekta, a jedna cisterna vode dostavljena je u MZ Piljužići radi pranja objekata.

Od Higijensko-epidemiološke službe, a po naredbi Općinskog štaba CZ, provedena je dezinfekcija u preduzeću FAD u Jelahu i manjem poslovnom objektu u Jelahu.                                                                                             

U oblasti vodosnabdijevanja u Srednjobosanskom kantonu u općini Vitez i dalje DVD Stari Vitez dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u donji bazen u Ahmićima, a DVD Vitez jednom sedmično u M. Mošunj.

U Tuzlanskom kanton, odnosno u Srebreniku, vatrogasna jedinica Srebrenik imala je dvije intervencije na dostavi vode za stanovništvo u MZ Cage i Ahmići, navodi se u redovnom izvještaju Operativnog centra FUCZ.

 

Komentari

NA VRH