PARLAMENT FBiH Završeno dvodnevno zasjedanje Predstavničkog doma

Analizirati sposobnost poslovanja rudnika i donijeti odluke o dinamici zatvaranja neodrživih pogona

Oboreni izvještaji o prošlogodišnjem radu pet zavoda

M. R. S. / Avaz.ba
11.09.2019 18:56

Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Foto: M. Tabaković

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužio je danas Federalnu vladu da aktivnije pristupi prestruktuiranju elektroenergetskog sektora i sedam rudnika u sastavu Koncerna "Elektroprivrede BiH" s ciljem da dugoročni poslovni planovi i razvoj rudnika budu u skladu sa potrebama tržišta. 

"Elektroprivreda BiH" je zadužena da do kraja ove godine analizira sposobnost za dugoročno poslovanje svakog od rudnika i na osnovu toga predloži donošenje potrebnih odluka o dinamici zatvaranja neodrživih pogona, s tim da uz to treba sačiniti i plan zbrinjavanja radnika, ali i pokretanje kapitalnih investicija za nove kapacitete.

Vlada FBiH, "Elektroprivreda" i uprave rudnika trebaju sagledati mogućnsot korekcije cijene uglja prema rudnicima koju je formirala EPBiH.

Istovremeno, a s obzirom da danas prestaje važiti kolektivni ugovor iz oblasti rudarstva, Predstavnički dom je pozvao socijalne partnere da počnu pregovore usaglašavanja novog kolektivnog ugovora.

Federalni zastupnici su nakon dvodnevnog zasjednja, koje je okončano maloprije, usvojili i zaključke nakon što je direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Pazarić iznio šokantne detalje o stanju u ovom zavodu i tužbama koje je podnio.

Tako je Predstavnički dom prvo oborio izvještaje o prošlogodišnjem radu svih pet ovakvih zavoda koji postoje u FBiH, a potom odlučio zatražiti od Ministarstva rada i socijalne politike FBiH da ponovo razmotri ove izvještaje i da o nalazima Tužilaštva FBiH, FUP-a i Ureda za reviziju obavijesti Parlament u roku od 60 dana. Zatraženo je da Vlada FBiH nađe interventna sredstva za nadolazeću zimsku sezonu za Zavod "Pazarić", ali i da se organizira posjeta ovom zavodu.

Federalni zastupnici oborili su danas i izvještaje o radu i poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i to za 2017., 2018. i prvih šest mjeseci ove godine, oborili su i analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša za 2018., kao i izvještaj o rau Agencije za bankarstvo FBiH, također za 2018. godinu.

Predstavnički dom ipak je usvojio, između ostalog, izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, izmjene i dopune Zakona o prekršajima, kao i Zakone o obrtu, te nacrte zakona o poticanju razvoja male privrede, o zraku, o sudskoj policiji u FBiH. Usvojen je i Program rada Vlade FBiH za ovu godinu.

Po okončanju ove redovne sjednice, predsjedavajući Predstavničkog doma Mirsad Zaimović je obavijestio da je naredna sjednica 24. i 25. septembra.

Komentari

NA VRH