MOSTAR Kadrovska rješenja, doneseno više odluka

Najavljena smjena Nevada Ikanovića, Jašarević ga smatra odgovornim za stanje u rudnicima

Vlada FBiH danas je Kenana Kapu, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

M. Aš. / Avaz.ba
12.09.2019 13:22

EPBiH: Uskoro odluka NO

Foto: Arhiv

Federalna vlada je danas, u ime Federacije BiH, a na zahtjev Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, u Radnu grupu za izradu Strategije pametne specijalizacije (S3) BiH imenovala Marinka Bošnjaka, Damira Ravlića, Jozu Bejića, Armina Hodžića, Nijaza Avdukića, Lamiju Krndžiju i Kenana Nalbantića.

Donesene su odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnih konkursa za izbor i nominovanje po dva člana nadzornih odbora, u ime državnog kapitala u privrednim društvima ''Igman'' d.d. Konjic i RMU Banovići d.d. Banovići.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora RMU Banovići d.d. i za imenovanje Bege Birparića i Edina Kurtića za vršioce ovih dužnosti, u ime državnog kapitala. Nadzornom odboru ovog rudnika Vlada je uputila zahtjev za sazivanje vanredne skupštine ovog društva za 30. 9. 2019.

Vlada FBiH danas je Kenana Kapu, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. On zadržava status rukovodećeg državnog službenika i bit će raspoređen na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika u ovoj federalnoj agenciji. Vlada je, ujedno, za v. d. direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom imenovala Vinka Jakića, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Nadzornom odboru privrednog društva ''Operator - Terminali'' Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje Džemala Bašića dužnosti predsjednika Uprave, prije isteka mandata i na lični zahtjev. Također, data je prethodna saglasnost za imenovanje Hermedina Zornića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP ''Elektroprivreda'' BiH d.d.- Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju Nevada Ikanovića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju. Naime, Nadzorni odbor je 11. 9. 2019. godine informirao Vladu FBiH da je na drugoj vanrednoj sjednici razmatrao informaciju generalnog direktora EPBiH, te donio zaključak da od Vlade zatraži uskraćivanje povjerenja izvršnom direktoru za proizvodnju, zbog nepoduzimanja mjera za ubrzanje procesa prestrukturiranja rudnika, koje su u njegovoj nadležnosti, a što je dovelo do teškog stanja u RMU Zenica i RMU Breza. Kako saznajemo, zahtjev za smjenu Ikanovića uputio je generalni direktor EPBiH Bajazit Jašarević.

Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Senada Sarajlića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju EPBiH na period do 12 mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Komentari

NA VRH