STATISTIKA U naredna 22 dana

Velika anketa u BiH: U 60.000 domaćinstava prikupljaju se osnovni demografski podaci

Srna
16.09.2019 12:11

Anketari od sutra na terenu

Foto: Ilustracija

Anketari će u naredna 22 dana, u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira, koji se provodi u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, u 60.000 domaćinstava prikupljati osnovne demografske podatke o broju članova domaćinstava, starosnoj strukturi i njihovim obrazovnim karakteristikama, najavljeno je iz Agencije za statistiku BiH.

U saopćenju je precizirano da će u ovom projektu, čiji je krajnji cilj povećanje obima i kvaliteta statističkih podataka u BiH, te njihovo daljnje usklađivanje s EU standardima, biti angažirano 120 anketara.

- Anketari će od sutra provjeravati i broj stambenih objekata na terenu, budući da je u proteklih 10 godina u nekim područjima izgrađeno jedno ili više naselja, što je automatski dovelo do promjene u broju domaćinstava, njihovim karakteristikama i strukturi - naveli su iz Agencije za statistiku BiH.

Planirano je da anketari posjete, tokom prvog kvartala, 81.468 stambenih jedinica (u Federaciji BiH 41.425, u Republici Srpskoj 30.068 i u Distriktu Brčko BiH 9.975), odnosno 57.029 domaćinstava (u Federaciji BiH 28.998, Republici Srpskoj 21.048 i u Brčko Distriktu BiH 6.983), navodi se u saopćenju Agencije za statistiku BiH.

Ažuriranje će biti rađeno kvartalno, tokom tri godine, a prva četiri kvartala statističke institucije provode u saradnji s agencijom "Prism Research & Consulting", nakon čega ovu statističku aktivnost nastavljaju samostalno.  

Novina u ovom projektu je i način prikupljanja podataka na terenu, budući da će anketiranje prvi put biti rađeno putem posebno kreirane softverske aplikacije.

To znači da će anketari umjesto upitnika na papiru koristiti laptope s instaliranom aplikacijom pomoću koje će se vršiti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi - pojašnjavaju iz Agencije za statistiku BiH.  

Iz Agencije za statistiku BiH, zbog značaja ovog projekta, mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju.

- Garantiramo da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, a da će prikupljeni podaci biti korišteni isključivo u statističke svrhe - naveli su iz Agencije.

Komentari

NA VRH