TUZLA Zbog teških povreda kodeksa

Disciplinska prijava protiv advokata koji je zastupao milijardera Pramoda Mitala

Osobe u čije ime je istupao otkazale su mu punomoć navodeći da ih je doveo u zabludu

M. Aščić / Avaz.ba
20.09.2019 15:03

Pramod Mital i Faik Muhić

Foto: Avaz

Prema saznanjima ''Avaza'', protiv Faika Muhića, advokata iz Tuzle, a čije ime se spominje u vezi s predmetom koji se pred Tužilaštvom Tuzlanskog kantona vodi protiv Pramoda Mitala (Mittal) i drugih, podnesena je disciplinska prijava nadležnoj advokatskoj komori, i to zbog teških povreda kodeksa advokatske etike i drugih teških kršenja Zakona o advokaturi FBiH.

Predmet disciplinske prijave je više težih povreda. Tako se disciplinskom prijavom tretira činjenica da je prijedlog Tužilaštva Tuzlanskog kantona zasnovan bio upravo na iskazu advokata Muhića, koji je Mitala zastupao dugi niz godina. Ovo iako kodeks advokatske etike obavezuje advokata da prije iznošenja podataka do kojih je došao prilikom zastupanja stranke zatraži i dobije saglasnost da ga stranka oslobađa od dužnosti čuvanja advokatske tajne. Kako se uvijek u pravnoj struci ističe, čuvanje advokatske tajne je osnovno načelo advokatske profesije i nezamjenjiv uvjet njene nezavisnosti i samostalnosti, kojom se čuva povjerenje stranaka u advokate.

Osim toga, predmet disciplinske prijave je i istovremeno zastupanje više stranaka sa sukobljenim interesima. Tako se navodi da je advokat Muhić zastupao u predmetima vezanim za rad kompanije GIKIL i lično Pramoda Mitala, a istovremeno je zastupao i stranke suprotstavljenih interesa. Ovakvo zastupanje strana suprotstavljenih interesa u istom ili povezanim predmetima je, također, teška povreda advokatske etike, osnovnih načela advokature, kao i međunarodnih standarda koji važe za rad advokature.

Da je advokat Muhić očigledno ignorirao ta načela, zastupajući stranke sa suprotstavljenim interesa, a da pritom nije nijednoj otkazao punomoć, pokazuju i odluke Općinskog suda u Tuzli koji je u dvije svoje odluke u vremenskom periodu od 2016. godine pa nadalje našao da ovaj advokat i njegova kancelarija rade u očitom sukobu interesa.

Predmet disciplinske prijave su i navodi da je advokat Faik Muhić, kršeći propise koji uređuju advokatsku djelatnost u pogledu sukoba interesa, u ime određenog broja fizičkih lica podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom društva Koksno hemijskog kombinata d.d. Lukavac (KHK). Osobe u čije ime je istupao otkazale su mu punomoć navodeći da ih je doveo u zabludu, predstavljajući se kao punomoćnik povjerilaca s malim potraživanjima, iako oni to nisu bili.

Komentari

NA VRH