PROJEKTI Uspostava informacionog sistema za FBiH

Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša napravili pomak poslije 15 godina čekanja

U narednom periodu, Fond planira nastaviti sa razvojem ovog sistema uspostavljanjem pojedinih modula i uvođenjem prostornih podataka

E. Ma. / Avaz.ba
20.09.2019 15:41

Đapo i Čibukčić: Dobra saradnja

Foto: Arhiv

Pokretanjem aktivnosti na uspostavi informacionih sistema upravljanja otpadom, kao i prirode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma na čelu sa ministricom Editom Đapo u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH sa direktorom Fuadom Čibukčićem, napravilo je prvi korak nakon 15 godina stagnacije i čekanja na formiranje agencije za okoliš.   

Neriješen problem

Od momenta uspostave i razvoja Okvirnog zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH (2003. godine) te donošenja pojedinih podzakonskih akata, do danas je ostao neriješen problem integracije postojećih podataka i informacija o stanju okoliša unutar Federaciji BiH.

Ovaj problem ogledao se u izostanku uspostavljanja informacionog sistema na nivou Federacije BiH, kao i izostanku institucije, odnosno agencije za okoliš koja bi vršila integraciju dostupnih podataka, te davala periodične izvještaje o stanju okoliša na području FBiH.

Imajući u vidu dobru dosadašnju saradnju između Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kao i činjenicu da uspostava navedenog sistema iziskuje velika materijalna sredstva, te neophodnu kadrovsku i tehničku spremnost, većim brojem odluka i zaključaka, Vlada Federacije BiH zadužuje Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da uspostavi i vodi Informacioni sistem okoliša, do momenta uspostavljanja agencije za zaštitu okoliša FBiH.

  • Fond za zaštitu okoliša
    Fond za zaštitu okoliša Foto: Logo

Zaključkom Vlade Federacije BiH u februaru 2018. Fond za zaštitu okoliša FBiH zadužen je da pokrene aktivnosti na uspostavljanju Informacionog sistema za prirodu FBiH.

Fond je pokrenuo aktivnosti i uključio se u završnu fazu implementacije podprojekta „Regionalna mreža za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR)“ (septembar 2016 - juli 2018.), u sklopu GIZ-ovog projekta Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet (ORF BD).

Jedan od rezultata dosadašnjih aktivnosti ovog podprojekta ogledaju se u uspostavljanju Informacionog sistema za zaštitu prirode Federacije BiH. Sve informacije o dosadašnjim rezultatima podprojekta su na web stranici www.e-prirodafbih.ba (za pristup je neophodno koristiti „chrome“ browser).

U narednom periodu, Fond planira nastaviti sa razvojem informacionog sistema uspostavljanjem pojedinih modula i uvođenjem prostornih podataka. To se planira uraditi uz pomoć partnera iz zemlje i inostranstva.

Pored navedenog Zaključka Vlade FBiH o uspostavljanju Informacionog sistema za prirodu, Vlada Federacije BiH je na u novembru prošle godine usvojila „Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom“, kojom se stvara zakonska osnova za prikupljanje podataka o otpadu i proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

 Uredbom je definirano da je Fond nosilac aktivnosti na uspostavljanju, organizaciji i vođenju Informacionog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH.

Aktivnosti i u RS

Cilj uspostave informacionog sistema upravljanja otpadom na nivou Federacije BiH, je stvaranje web platforme u Fondu koja će omogućiti pojednostavljeno izvještavanje elektronskim putem, prikupljanje i verifikaciju podataka kao i njihovu obradu. Sistem je zamišljen tako da bude alat svim učesnicima, tj. subjektima upravljanja otpadom, s jedne i institucijama s druge strane.

Prikupljeni podaci bit će osnova za izradu planskih i provedbenih dokumenata u oblasti upravljanja otpadom.

Također, identične aktivnosti pokrenute i u Republici Srpskoj. Uspostavljena je dobra saradnja i sa međunarodnim institucijama UNDP i GIZ uz čiju podršku i pomoć se odvijaju ove aktivnosti u oba entiteta.

 

JER MI JE STALO

Probudimo svijest o zaštiti okoliša 

Komentari

NA VRH