UPUĆEN ZAHTJEV Nadležne službe upoznao s praksom u demokratskim zemljama

Arnaut traži da novinari imaju nesmetan pristup zgradi Parlamenta BiH

Uzimajući u obzir nadolazeći zimski period, traži odgovor na pitranje hoće li do kraja ovog mjeseca biti omogućen nesmetan i kontinuiran pristup zgradi PSBiH

Fena
10.10.2019 11:51

Damir Arnaut

Foto: Avaz

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut zatražio je od nadležnih službi da osiguraju da novinari akreditovani za praćenje Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH, te drugih tijela, imaju nesmetan pristup zgradi državnog parlamenta radnim danima.

Arnaut podsjeća da je novinarima pristup toj zgradi i novinarskoj sobi dozvoljen isključivo u intervalima u kojim se održavaju sjednice. Ta praksa dovodi do situacija da novinari čekaju na platou ispred zgrade, te da se od njih često traži da zgradu napuste do okončanja neke sjednice, što je bio slučaj tokom nedavne sjednice Vijeća ministara BiH.

Arnaut je nadležne službe upoznao s praksom u demokratskim zemljama, prema kojoj je akreditovanim novinarima ne samo dozvoljen konstatan boravak u zgradi zakonodavnog ili izvršnog organa vlasti (uključujući u Bijeloj kući u Washingtonu), već su im osigurani uvjeti za nesmetan rad (adekvatan prostor za veći broj novinara, pristup internetu...).

- Uzimajući u obzir nadolazeći zimski period, da li ćete do kraja ovog mjeseca omogućiti nesmetan i kontinuiran pristup zgradi PSBiH novinarima akreditovanim za praćenje rada navedenih tijela, svakim radnim danom u periodu između 8 i 17 sati - konkretno je Arnautovo pitanje upućeno službama PSBiH.

Komentari

NA VRH