SJEDNICA Na dnevnom redu više nacrta odluka

Vijeće ministara BiH danas o migrantima i određivanju tromeđne granične tačke između BiH, Crne Gore i Srbije

Bit će razmatran i izvještaj o radu Komisije za NATO integracioni proces BiH

Srna
15.10.2019 08:00

Vijeće ministara BiH

Foto: Avaz

Sjednica Vijeća ministara BiH, čije je održavanje prethodno odgođeno zbog nepostojanja kvoruma za rad i odlučivanje, zakazana je za danas u Sarajevu.

Na predloženom dnevnom redu su materijali Ministarstva sigurnosti, koji se odnose na stanje u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata.

Materijale čine informacije sa sveobuhvatnim planom mjera i aktivnostima za efikasno upravljanje migrantskom krizom, o stanju u oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH, o stanju u oblasti migracija za juni, juli i avgust, te prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

Na dnevnom redu je i više nacrta odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, među kojima je i protokol o određivanju tromeđne granične tačke između BiH, Crne Gore i Srbije i memoranduma o razumijevanju između Hrvatske, BiH i Crne Gore o sprovođenju "Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore 2014-2020".

Ministri bi trebalo da razmatraju i prijedlog odluke o imenovanju komisije za kupovinu objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Podgorici, te informaciju o radu u prošloj godini Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, zaključno sa aprilom.

Na prijedlog Ministarstva odbrane u Vijeću ministara, na sjednici će se naći i informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2020. godinu.

Na sjednici će biti razmatran i izvještaj o radu predstavnika BiH imenovanih u sastav mješovite komisije za praćenje sprovođenja sporazuma Vijeća ministara i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za međunarodni promet i sporazuma Vijeća ministara i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični promet za period od 16. oktobra prošle do 16. aprila ove godine.

Bit će razmatran i izvještaj o radu Komisije za NATO integracioni proces BiH za period od 1. decembra 2018. do 1. jula ove godine.

Na dnevnom redu je i izvještaj o sprovedenoj proceduri po javnom oglasu za izbor i imenovanje generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora u Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH i prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Zbog odsustva šest ministara, 3. oktobra sjednica Vijeća ministara BiH prekinuta je ubrzo nakon što je počela i potom odgođena za danas.

Na telefonskoj sjednici, koja je održana istog dana, donesena je odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period od oktobra do decembra u iznosu od 237.500.000 KM.

Komentari

NA VRH