SARAJEVO Kompanija "Halcom" dobila status akreditiranog ovjeritelja

BiH konačno počinje izdavanje potvrda za elektronski potpis: Zamjeniku Dalipagiću uručen prvi kvalificirani certifikat

Ima istu snagu kao i vlastoručni potpis i njegovim korištenjem znatno će se ubrzati razmjena dokumenata, ugovora i, općenito, svih elektronskih transakcija

E. Ma. / Avaz.ba
17.10.2019 14:23

Valjevac i Dalipagić

Foto: MKPBiH

U Sarajevu je danas održana konferencija za medije o početku primjene kvalificiranih elektronskih potvrda u Bosni i Hercegovini, nakon čega je uslijedilo i uručenje prvog kvalificiranog certifikata zamjeniku ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Saši Dalipagiću. Trinaest godina nakon usvajanja Zakona o elektronskom potpisu, u Bosni i Hercegovini počinje izdavanje kvalificiranih potvrda za elektronski potpis.

Na konferenciji za medije prisutnima su se obratili zamjenik ministra Saša Dalipagić i izvršni direktor "Halcoma" Marko Valjavec.

Kako je istaknuo zamjenik Dalipagić, uspostavom Ureda za nadzor i akreditiranje ovjeritelja 2018. godine stvoreni su svi uvjeti potrebni za provedbu Zakona o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine.

- Elektronski potpis, koji se temelji na kvalificiranoj potvrdi, u pravnom smislu ima istu snagu kao i vlastoručni potpis. Njegovim korištenjem znatno će se ubrzati razmjena dokumenata, ugovora i, općenito, svih elektronskih transakcija koje će, uz razvoj novih servisa na svim nivoima vlasti u BiH i u poslovnom sektoru, doprinijeti sigurnijem, jeftinijem i jednostavnijem poslovanju u sferi trgovine, bankarstva, javne uprave, zdravstva i slično. Vjerujemo da će naša zemlja u skorijoj budućnosti imati značajne koristi od praktične primjene elektronskog potpisa i da će potaknuti razvoj novih elektronskih servisa radi modernizacije, transparentnosti i ubrzavanja komunikacije građana i javnog sektora te pružiti mogućnost stvaranja novih poslovnih modela - naglasio je Dalipagić.

Kompanija "Halcom" je, dostavivši prijavu i dokumentaciju, ispunila sve uvjete propisane Zakonom o elektronskom potpisu BiH za dobivanje statusa akreditiranog ovjeritelja kvalificiranih potvrda, a posebno one o sigurnosti i zaštiti od zloupotrebe podataka, čime su stvoreni uvjeti za praktičnu primjenu kvalificirane potvrde za elektronski potpis.

Elektronski potpis ima istu snagu kao i vlastoručni potpis. Njegovom primjenom ubrzat će se razmjena dokumenata i svih elektronskih transakcija koje će, uz razvoj novih servisa na svim nivoima, doprinijeti sigurnijem i jednostavnijem poslovanju u oblasti trgovine, javne uprave, zdravstva i slično.

Komentari

NA VRH