SJEDNICA Danas u Banjoj Luci

Narodna skupština RS o rebalansu budžeta RS za ovu godinu po hitnom postupku

Prijedlog rebalansa entitetskog budžeta iznosi tri milijarde i 316,6 miliona KM

Fena
22.10.2019 07:32

Narodna skupština RS

Foto: Fena

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (RS), na čijem predloženom dnevnom redu je po hitnom postupku rebalans entitetskog budžeta za ovu godinu, počinje danas u Banjoj Luci.

Prijedlog rebalansa entitetskog budžeta iznosi tri milijarde i 316,6 miliona KM i veći je za 60,6 miliona KM ili 1,9 posto od usvojenog ovogodišnjeg budžeta.

Na rashodovnoj strani rebalansa budžeta došlo je do povećanja na pozicijama ličnih primanja, koja su uvećana za 7,3 miliona KM u odnosu na planirani budžet, prvenstveno zbog povećanja naknada i plaća pojedinim kategorijama zaposlenih u policiji i pravosuđu.

Također, rebalansom su uvećane i doznake po osnovu penzijskog osiguranja za 12 miliona KM u odnosu na planirani budžet za 2019. godinu, zbog vanrednog usklađivanja i rasta penzija od dva posto u toku godine, a čija primjena je počela od 2. jula.

Izdaci za nefinansijsku imovinu su uvećani za 16,7 miliona KM u odnosu na planirani budžet.

- Uzimajući u obzir i uštede na pojedinim pozicijama u okviru ove grupe rashoda, obezbijeđena su sredstva za značajne kapitalne investicije. Prijedlogom rebalansa za 2019. godinu planiran je i budžetski suficit u iznosu 67,6 miliona KM - tvrdi se u predloženom dokumentu.

Na dnevnom redu su zakoni koje je predložila opozicija, među kojima Nacrt zakona o uzbunjivačima te izmjenama i dopunama Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, koje su predložili poslanici Jelena Trivić, Draško Stanivuković i Nebojša Vukanović.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i prijedloge zakona o zaštiti od požara te, između ostalog, izmjene i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju i socijalnoj zaštiti.

Tagovi

NSRS Budžet

Komentari

NA VRH