ALARMANTNO Podaci prezentirani na sjednici Vlade FBiH

Više od polovine stanovništva otišlo iz zemlje: Dva miliona Bosanaca i Hercegovaca žive u iseljeništvu

BiH na 16. mjestu u svijetu po stopi emigracije

Sl. M. / Avaz.ba
24.10.2019 12:52

Sjednica Vlade FBiH

Foto: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH prihvatila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izvještaj Interresorne radne grupe za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom FBiH. Federalna vlada je usvojila Nacrt ove strategije za period od 2020. do 2024. godine i Akcioni plan za njenu realizaciju, te Aneks koji se odnosi na statističke podatke, institucionalni i strateški okvir i situacionu analizu.

Prema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatsko­konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u svijetu, procijenjeno je da u iseljeništvu živi najmanje dva miliona osoba porijeklom iz BiH, što čini 56,6 posto od 3.531.159 ukupnog stanovništva naše zemlje.

Svjetska banka smatra da je taj postotak nešto manji i iznosi 44,5 posto, što Bosnu i Hercegovinu pozicionira na 16. mjesto u svijetu po stopi emigracije u odnosu na broj stanovnika u zemlji (od ukupno obuhvaćenih 214 zemalja i teritorija). Razlika je nastala zbog toga što se podaci Svjetske banke odnose samo na prvu generaciju bosanskohercegovačkih emigranata.

Vanjski dug 4.666.785.375 KM

Vlada Federacije BiH se na danas uspoznala i sa informacijom o dugu za treći kvartal 2019. godine. Kako je navedeno, vanjski dug je na kraju ovog kvartala iznosio 4.666.785.375 KM. 

Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti veći je nego u proteklom kvartalu za 39,2 miliona maraka, odnosno za 0,85 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju trećeg kvartala, u odnosu na podatak s kraja drugog, manji za 3,1 posto.  

Tokom trećeg kvartala je, po osnovi vanjskog duga, ukupno bilo angažirano 68.300.343,25 KM u više valuta i od više kreditora. U ovom periodu je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 118.438.917,87 KM. Od toga se 95.827.392,83 KM ili 80,91 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 22.611.525,04 KM ili 19,09 posto na kamatu. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (116.378.576 KM), realizacija je u trećem kvartalu iznosila 101,77 posto.

Transfer za izgradnju autocesta

Federalna vlada usvojila je izvještaj o provedbi Programa utroška dijela sredstava s budžetske pozicije transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta u iznosu od 153.000.000 KM, sa stanjem na dan 30.9.2019. godine. Izvođači odobrenih projekata - JP Autoceste Federacije BiH i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo - zaduženi su da, prije početka zimske sezone, intenziviraju njihovu realizaciju na terenu. Riječ je o projektima izgradnje brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen, faza 1, u dužini od 5.500 metara i izgradnje 1. transferzale, dionica II, poddionica Bare - tunel Kobilja Glava dužine 1.060 metara, za 3. kvartal 2019. godine. 

Vlada se upoznala sa informacijom o provedbi Akta o malom biznisu (Small Business Act for Europe - SBA), koji definira okvir politika podrške malom i srednjem poduzetništvu koje države trebaju donositi kako bi bilo poboljšano poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a. S tim u vezi, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, u saradnji s koordinirajućim i ostalim relevantnim institucijama uključenim u provedbu ovog akta, izradi Akcioni plan provedbe SBA principa za Federaciju BiH za naredni dvogodišnji period.

Komentari

NA VRH