ZAGREB Od strateškog značaja za uspješnu realizaciju

Prve isporuke plina stižu u Rafineriju nafte Bosanski Brod u trećem kvartalu 2020.

Fena
25.10.2019 12:42

Kučer potpisan ugovor

Foto: Fena

Ugovor između „Crodux Plina“ d.o.o. i kompanije „Plinacro“ d.o.o., koji je jučer potpisan u Zagrebu, u prisustvu predstavnika uprave Rafinerije nafte Bosanski Brod, vezan je za otkup produktovoda na teritoriji Hrvatske, neophodnog za daljnju realizaciju projekta plinofikacije Rafinerije. 

- Zaključenje ovog ugovora ima strateški značaj za uspješnu realizaciju projekta plinofikacije proizvodnog postrojenja u Bosanskog Brodu – saopćeno je iz “Optima grupe”.

U okviru realizacije navedenog projekta također je izabran izvođač radova na ispitivanju produktovoda na teritoriju Republike Hrvatske. Izvršenje ovih radova očekuje se u novembru, a rezultati ispitivanja trebali bi biti dobiveni u decembru 2019. godine. Vrše se i radovi na projektiranju priključnog mjesta na plinovodni sistem Republike Hrvatske, a trenutno je izrađen i prezentiran grafički dio projektne dokumentacije.

Uporedo s tim, u Rafineriji nafte Bosanski Brod završeni su projektni radovi na postavljanju interne plinovodne mreže u krugu Rafinerije. U završnoj fazi je dobivanje građevinske dozvole, a izabran je i izvođač građevinsko-montažnih radova, te se u krugu Rafinerije već obavljaju pripremni radovi.

Kao jedna od ključnih aktivnosti, ove sedmice je u krugu Rafinerije izvršeno ispitivanje cjevovodnog mosta između Republike Hrvatske i Rafinerije nafte Bosanski Brod, a do kraja oktobra 2019. godine bit će dokumentirani rezultati ispitivanja.

U ovoj fazi kompanija može sa sigurnošću istaći visoku dinamiku realizacije projekta plinofikacije, kao i profesionalizam strana koje u njemu učestvuju. Prve isporuke plina u Rafineriju nafte Bosanski Brod očekuju se u trećem kvartalu 2020. godine.

Ukupan obim investicija u realizaciju projekta iznosi približno osam miliona eura.

Komentari

NA VRH