SARAJEVO Vlada FBiH presjekla

Utvrđene plaće direktora i naknade u upravnim i nadzornim odborima

Avaz.ba
31.10.2019 12:22

Vlada FBiH: Zasjedala u Sarajevu

Foto: Avaz

Vlada Federacije BiH donijela je na današnjoj sjednici u Sarajevu odluku kojom utvrđuje visinu plaća direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Pazarić, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavoda za odgoj muške djece i omladine Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.

Mjesečna neto plaća direktora utvrđena je u rasponu od dvije do tri prosječne neto plaće u FBiH, a mjesečna novčana naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima utvrđena je za članove u visini od 60 posto od prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a 80 posto za predsjednike.

NA VRH