SARAJEVO Uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99"

Ugljanin: Specijalni status Sandžaka ključ rješenja sporova na Balkanu

Fena
03.11.2019 13:18

Sulejman Ugljanin

Foto: FENA

Specijalni status Sandžaka, kao teritorijalno-političke zajednice ravnopravnih građana i naroda - u kojem su Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi konstitutivni narodi, predstavlja ključ za rješavanje svih političkih i teritorijalnih sporova između susjednih država i naroda na Balkanu. Može i treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje, kazao je predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin

On je danas u Sarajevu kao uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99" predstavio prijedlog Specijalnog statusa Sandžaka u okviru reforme političkog sistema Republike Srbije, a koji je sačinila SDA Sandžaka.

Ugljanin je podsjetio na koncept Badentereove komisije za trajno rješenje jugoslavenske krize, prema kojem se avnojevske granice priznaju kao međunarodne granice novonastalih država na prostoru bivše jugoslavije - uspostavljanjem specijalnog statusa za dijelove naroda koji ostaju izvan matične države.

Taj prijedlog SDA Sandžaka je dostavila predsjedniku, Skupštini i Vladi Republike Srbije, kao i predsjedniku Skupštine Crne Gore i drugim relevantnim faktorima, međunarodnim predstavnicima, Evropskoj uniji, Ujedinjenim narodima.

- Osjećanja građana Sandžaka, posebno Bošnjaka, koji Bosnu doživljavaju kao svoju nacionalnu državu ima utemeljenje u historijskim, pravnim i političkim činjenicama. Definiranje Sandžaka, kao zasebnog teritorijalnog i političkog entiteta sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću, predstavlja minimum za biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda u Sandžaku - naglasio je Ugljanin na konferenciji za medije.

U skladu s tim, dodao je, slijedeći tu politiku mira, razumijevanja, za trajno rješenje jugoslavenske krize koji je predložila Badentereova komisija građani Sandžaka su životno zainteresirani za suverenu Bosnu i Hercegovinu, koja bi putem bilateralnih odnosa definirala status Bošnjaka i svih drugih naroda koji žive u Sandžaku.

- U tom smislu, Sandžak, kao zajednica ravnopravnih građana i naroda, bio bi model za rješavanje svih teritorijalnih i političkih sporova između država i naroda na Balkanu - zaključio je Ugljanin.

Naglasio je da sve o čemu je govorio ima utemeljenje i u rezultatima referenduma građana Sandžaka koji je održan 25., 26. i 27. oktobra 1991. godine, nekoliko dana prije nego što je Badenterova komisija 4. novembra objasnila i objavila stav o trajnom rješenju jugoslavenske krize.

Komentari

NA VRH