SAOPĆENJE Udruženje dioničara i Sindikalna organizacija rudnika Banovići jednoglasni

Traže poništenje odluke Vlade FBiH o zakazivanju 10. vanredne sjednice Skupštine RMU Banovići

S. Ha.

RMU Banovići

Foto: Agencjie


Udruženje dioničara RMU „Banovići“ d.d. Banovići danas je Vladi Federacije BiH i Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije FBiH poslalo zahtjev za poništenje odluke o sazivanju 10. vanredne sjednice Skupštine Rudnika za 15.11.2019. godine u Sarajevu, zbog, kako je navedeno, niza nezakonitih radnji koje je Vlada poduzela zakazivanjem Skupštine.

Obavještenje o sazivanju je moralo biti upućeno svakom dioničaru

Udruženju dioničara nije jasan pravni osnov zakazivanja sjednice Skupštine koju je Vlada zakazala u suprotnosti sa Statutom Društva i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima FBiH. Naime, član 230. stav 2. Zakona o privrednim društvima FBiH propisao je da ukoliko se Skupština zakazuje van sjedišta društva, obavještenje mora biti upućeno svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom na adresu liste dioničara, što Vlada Federacije u ovom slučaju nije uradila, čime je direktno prekršila niz zakona i Ustav FBiH i time ugrozila ustavno pravo na imovinu dioničara, što su fundamentalna i osnovna prava dioničara u društvu, stoji u zahtjevu Vladi i Ministarstvu.

Iz Udruženja dioničaru pitaju Vladu i Ministarstvo zbog čega su diskriminirani u ostvarivanju osnovnih prava i zaštite svog kapitala u Rudniku Banovići i kojim se postavljaju osnovane sumnje koje dobivaju epilog u javnosti o skrivenim namjerama.

Istovremeno je Sindikalna organizacija Rudnika uputila otvoreno pismo Vladi FBiH i Ministarstvu u kojem navode da neće prihvatiti odluke donesene na ovoj skupštini kao ni nelegalno predložene članove Nadzornog odbora. Ovakvim pravnim nasiljem bi se sigurno proizvele nesagledive posljedice po Rudnik Banovići, lokalnu zajednicu i elektroenergetski sektor FBiH prvenstveno misleći na snabdijevanje ugljem TE Tuzla. 

U slučaju da se donesu odluke na zakazanoj sjednici, sve eventualne štetne posljedice po elektroenegetski sistem FBiH snosit će Vlada na čelu sa premijerom Federacije BiH, s obzirom na to da Termoelektrana Tuzla koristi više od 54% mrkog uglja, upozorava Sindikat koji traži isto što i Udruženje dioničara.

- Tražimo od Vlade Federacije da poništi nezakonito zakazanu sjednicu Skupštine za 15.11.2019.godine s obzirom na to da je nezakonita i da su u skladu sa članom 232. uskraćena prava 1.350 dioničara i tražimo od Vlade da prestane činiti pravno nasilje i poštuje zakonski ovlaštenog sazivača Nadzornog odbora RMU „Banovići“ i već ranije objavljeno obavještenje o ponovnom sazivanju 10. vanredne sjednice Skupštine rudnika Banovići zakazane za dan 27.11.2019. godine u sjedištu društva u Banovićima, a koja je zakazana u skladu sa zakonom i na transparentan i javnosti i dioničarima dostupan način. 

Vlada Federacije BiH je od prvog akta koji je dostavljen Nadzornom odboru RMU Banovići postupala nezakonito imajući u vidu da je u prvom dopisu tražila da se za vanrednu Skupštinu pod tačkom 2. i 3. predvidi donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora rudnika Banovići i donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Rudnika Banovići ispred državnog kapitala, bez prethodno objavljenog javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora, koji je osnovni preduvjet da bi se mogla zakazati Skupština na kojoj se imenuju članovi Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.

Ukoliko Vlada Federacije kao jedan od dioničara u RMU Banovići d.d. Banovići bude nastavila s pravnim nasiljem kojim se ugrožava imovina 1.350 malih dioničara kao ovlašteni predstavnik ispred svih dioničara Rudnika Banovići bit ćemo pod pritiskom dioničara RMU Banovići i prinuđeni pokrenuti svaku vrstu odgovornosti protiv lica koja su na nezakonit način objavila obavještenje o nezakonitom sazivanju Skupštine.

Obavještavamo premijera i resornog ministra da će Udruženje malih dioničara o ovakvoj nezakonitoj stvari biti upoznata šira javnost.

Ukoliko u roku od sedam dana premijer Federacije BiH kao potpisnik obavještenja o neposrednom sazivanju 10. vanredne Skupštine RMU Banovići d. d. Banovići i predlagač nezakonito sazvane za 15. 11. 2019. godine ne poništi odluku o njenom sazivanju, Udruženje dioničara RMU Banovići d. d. Banovići pokrenut će postupak pred nadležnim pravosudnim institucijama u cilju njegovog procesuiranja - stoji u zahtjevu Udruženja dionirača RMU Banovići - navodi se u saopćenju.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na