REAGIRANJA Nakon najave blokade dva prihvatna centra

UN u BiH apelira na vlasti u USK da ne ograničavaju slobodu kretanja migranata

Traže od državnih vlasti da odmah odrede novu adekvatnu lokaciju za prihvat i smještaj migranata

Piše: Avaz.ba

Migrantska kriza sve veća

Foto: Arhiv


Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migracijskom situacijom na području Unsko-sanskog kantona  13. novembra je donijela zaključke o uvođenju blokade dva prihvatna centra - Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši. 

Ovim mjerama, migrantima i azilantima, uključujući djecu bez pratnje, zabraniti će se ulazak i izlazak iz ta dva centra, osim u slučaju pokušaja prelaska hrvatske granice.

- UN u BiH u potpunosti prepoznaje nesrazmjerni teret koji imaju vlasti Unsko-sanskog kantona i lokalne zajednice pogođene velikim brojem migranata i azilanata bez odgovarajućih sredstava ili rješenja. UN u BiH želi podsjetiti vlasti da su dva spomenuta centra uspostavljena u koordinaciji s Ministarstvom sigurnosti BiH i da ih je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prepoznalo kao službene privremene prihvatne centre i da, do daljnjeg, ta odluka ostaje na snazi – navodi se u saopćenju UN-a.

Prema bosanskohercegovačkom zakonu o azilu, osobe koje su izrazile namjeru podnijeti zahtjev za azil u Bosni i Hercegovini imaju zakonsko pravo boraviti u zemlji, što im osigurava potpunu slobodu kretanja, pa stoga nema osnova, prema važećim zakonima BiH, za ograničavanje njihove slobode kretanja.

- Pravo na slobodu kretanja također je utvrđeno međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i izbjeglicama koje se primjenjuje u BiH. Migranti i azilanti imaju pravo na potpuno uživanje tih prava bez ograničenja. Ograničenje slobode kretanja migranata i tražitelja azila se mora temeljiti na pojedinačnoj procjeni, a ne na kolektivni način kako navedena mjera podrazumijeva. Efekti onemogućavanja kretanja i držanja migranata i azilanata u zatvorenom prostoru, kao što je viđeno tokom ranije izvršenih sličnih mjera u privremenom prihvatnom centru Bira, uključuju akutni stres, anksioznost, strah i povećanje tenzija koje mogu eskalirati u nasilno ponašanje. U svjetlu navedenog, UN u BiH zahtijeva od vlasti da ne provode Odluku o ograničavanju slobode kretanja migranata i azilanata u Unsko-sanskom kantonu – zaključili su iz UN-a u BiH.

Više o:

Migranti USK UN
NA VRH

Komentari