SAOPĆENJE Izmirite obaveze

Apel iz Porezne uprave FBiH: Platite porez do kraja godine, kazne su do 100.000 KM

E. Ma. / Avaz.ba
02.12.2019 23:20

Poslovanje u skladu sa zakonom

Foto: Ilustracija

Porezna uprava FBiH apelirala je na sve sve porezne obveznike poručujući da svi izmire obaveze do kraja godine i tako izbjegnu visoke kazne. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva da svi 31. decembra podnesu porezne prijave i plate porezne obaveze, u skladu sa zakonom. 

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:

- za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,

- za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,

- za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku

- plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6 posto.

U saopćenju za javnost podsjećaju da su obveznici dužni da dobrovoljno prijavljuju i plaćaju svoje obaveze.

- Dobrovoljnim podnošenjem poreznih prijava, u obliku, na mjestu i u rokovima propisanim poreznim zakonima, te plaćanjem poreznih obaveza u skladu sa važećim propisima vi izvršavate svoju zakonsku dužnost. Porezna uprava želi djelovati preventivno, a ne represivno. Sankcionisanje i kažnjavanje poreznih obveznika nije cilj Porezne uprave Federacije BiH. Cilj Porezne uprave Federacije BiH je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Najbolji i najsigurniji način poslovanja je da svoje obaveze izvršavate blagovremeno, odnosno da poslujete u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima. Plaćanjem poreznih obaveza dobivate i zadovoljnog radnika koji može da ostvari svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a zadovoljni radnik daje najbolje rezultate. Porezna uprava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i zahvaljuje se svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze, te poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine - piše u saopćenju.

NA VRH