SUD BiH Nastavljeno suđenje Drekoviću

Šubara: Artiljerijska jedinica nije znala gdje je cilj niti ga je vidjela

Šubara je rekao da nisu dobijali naredbe za dejstvovanje po Kalinoviku

Birn

Dreković: Bivši komandant Četvrtog korpusa Armije RBiH

Foto: Arhiv


Na suđenju za zločine počinjene u Kalinoviku, svjedok Tužilaštva BiH ispričao je kako je po naređenju komande djelovala haubica s područja Bjelimića (općina Konjic).

Mujo Šubara je kazao da je 1995. godine bio komandir odjeljenja zaduženog za haubicu 122 milimetra stacioniranu na području Bjelimića. On je rekao da su na tom području bila i neka druga artiljerijska oružja.

Naveo je da je krajnji domet haubice uz zadovoljavajuće uslove bio oko 17 kilometara, a da su linije srpskih snaga bile udaljene šest do sedam kilometara.

Šubara je kazao da je komandant artiljerije u Četvrtom korpusu Armije RBiH bio Edin Čajić, a da je na čelu Četvrtog korpusa bio Ramiz Dreković. Naveo je i da je u Bjelimićima bilo Istureno komandno mjesto (IKM) Bjelimićke brigade.

Svjedok je objasnio da je, po pravilu, haubica djelovala kada bi preko veze dobili koordinate, koje bi preračunavalo računarsko odjeljenje i ucrtavalo vatreni položaj. Dodao je da bi nakon toga javljali da su spremni, te da bi uslijedila naredba za paljbu.

Koordinate su, kako je naveo, dobijali sa IKM-a ili direktno od Čajića. Rekao je da njegova artiljerijska jedinica nije znala gdje je cilj niti ga je vidjela.

Šubara je kazao da su vodili dnevnik o utrošku municije i da nikada iz haubice nisu djelovali bez naredbe.

Kako je rekao, 1995. godine su imali vrlo malo municije i nisu puno dejstvovali.

On je svjedočio na suđenju Ramizu Drekoviću, koji je optužen da je, kao komandant Četvrtog korpusa ARBiH, u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići kod Konjica naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku. Artiljerijske jedinice su, prema optužnici, izvele tri napada, u kojima je jedna 15-godišnjakinja ubijena, a više civila ranjeno.

Svjedok Šubara je rekao da nisu dobijali naredbe za dejstvovanje po Kalinoviku, na šta mu je tužilac Milanko Kajganić predočio zapisnik iz istrage u kojem je kazao da su dejstvovali po Kalinoviku. Svjedok je rekao da se ne sjeća da je to izjavio.

Branilac Kadrija Kolić prigovorio je na zakonitost zapisnika iz istrage, navodeći da je svjedoku postavljeno sugestivno pitanje – da li su dobijali naredbe za dejstvovanje po Kalinoviku.

Na pitanja Odbrane, svjedok je kazao da se ne zna da je bio Mješoviti artiljerijski puk Četvrtog korpusa i da je njegovo odjeljenje bilo u sastavu tog puka.

Rekao je i da mu nije poznato kakva je bila veza između IKM-a i komande Četvrtog korpusa, navodeći da sigurno nije mogla biti žičana.

Nastavak suđenja je 17. decembra.

NA VRH

Podijeli članak na