SJEDNICE

PIC pozdravlja imenovanje novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i poziva na reforme

Pozdravljena i odluka Predsjedništva BiH u pogledu podnošenja Programa reformi Bosne i Hercegovine NATO-u

Upravni odbor PIC-a. Avaz

Piše: S. D.

4.12.2019

Nakon dvodnevnog zasjedanja političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) danas je objavljen i komunike PIC-a koji prenosimo u cijelosti. 

- Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. On je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta.

Naredni koraci 

 Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Naglasio je potrebu za punu implementaciju programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je imenovanje novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, kao i odluku Predsjedništva BiH u pogledu podnošenja Programa reformi Bosne i Hercegovine NATO-u. Upravni odbor PIC-a očekuje da će, sa deblokiranjem formiranja Vijeća ministara BiH, i Parlamentarna skupština BiH početi sa radom, čime će se ubrzati tempo reformi, uključujući ključne reforme, nakon čega će EU donijeti odluku o narednim koracima Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor PIC-a konstatirao je neka pozitivna dešavanja u Bosni i Hercegovini, kao što su napori Vlade Kantona Sarajevo da unaprijedi transparentnost svoga rada i usluga te je pozdravio njen fokus na unapređenju kvaliteta života građana u ovom kantonu. Nadalje, Upravni odbor PIC-a pohvalio je organe Kantona Sarajevo za osiguranje mirnog okruženja za vrijeme održavanja Povorke ponosa, kao izraz tolerancije i podrške ljudskim pravima.

Upravni odbor PIC-a također se sastao sa gradonačelnicima i načelnicima Gradačca, Gradiške, Tešnja, Teslića i Tomislavgrada te predsjednicima Saveza općina i gradova FBiH i RS, koji su predočili primjere dobre prakse na općinskom nivou. Upravni odbor PIC-a pozdravio je fokusiranost gradonačelnika i načelnika na poboljšanje kvalitete života građana kroz dobru praksu i saradnju između općina širom zemlje. Upravni odbor PIC-a sa zadovoljstvom je konstatirao da gradonačelnici i načelnici sarađuju nezavisno od etničkih, administrativnih i političkih linija razgraničenja, kako bi jedni od drugih naučili kako odgovoriti na potrebe njihovih zajednica. Upravni odbor PIC-a poziva sve čelnike da slijede put napretka i pomirenja.

Upravni odbor PIC-a konkretno se pozvao na odredbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH prema kojem entiteti imaju obavezu da izvršavaju odluke institucija BiH i pružaju neophodnu podršku vlastima kako bi im se omogućilo da izvršavaju međunarodne obaveze BiH. Funkcionalnost institucija na državnom nivou treba jačati, a ne podrivati. U tom pogledu, Upravni odbor PIC-a podsjetio je na svoju izjavu od 13. novembra koja se odnosi na Zaključke NSRS. Interesi svih nivoa vlasti najbolje se ostvaruju ne poništavanjem suštinskih reformi, nego provođenjem reformi koje su okrenute ka budućnosti, koje podržavaju i jačaju sigurnost, stabilnost i prosperitet BiH, i unapređuju odgovornost domaćih institucija. Zaključak kojim se želi kriminalizirati kršenje stavova NSRS protivan je osnovnim standardima demokratije jer vrši ekstremni pritisak na zvaničnike koji dolaze sa teritorije RS i predstavlja direktan udar na autonomiju i nezavisnost zvaničnika na državnom nivou, što je suprotno Ustavu BiH.

Sigurnost granica 

Upravni odbor PIC-a razmotrio je i upravljanje migracijama i sigurnošću granica, kao isključivih nadležnosti države, iz institucionalne perspektive u prisustvu direktora Granične policije BiH i Službe za strance BiH, i podvukao potrebu za pružanjem podrške organima na državnom nivou u vršenju njihovih dužnosti. Upravni odbor PIC-a naglasio je potrebu za jačom saradnjom između svih nivoa vlasti u BiH, uključujući i raspodjelu tereta prihvata migranata. On je pozvao političke lidere da preuzmu odgovornost i osiguraju dovoljna budžetska sredstva i instrumente kako bi se državnim agencijama pomoglo da unaprijede efikasnost u rješavanju problema vezanih za migrante, uključujući i upravljanje granicom.

Upravni odbor PIC-a izrazio je žaljenje zbog činjenice da nakon sastanka održanog u junu 2019. godine nije bilo značajnog napretka u rješavanju konkretnih pitanja. Upravni odbor PIC-a poziva političke i institucionalne lidere na odgovarajućim nivoima vlasti da se posebno usredsrede na sljedeće:

- Hitno završiti proces formiranja organa vlasti na svim nivoima, uzimajući u obzir domaće i međunarodne reformske obaveze BiH te stavljajući interese građana na prvo mjesto.

- Dokazati iskazano opredjeljenje za integraciju u EU rješavanjem 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija navela u svom Mišljenju o aplikaciji BiH za članstvo u EU te provođenjem reformi u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, javne uprave, kao i demokratije i funkcionalnosti.

- Osigurati usvajanje socioekonomskih reformi na državnom nivou te njihovu punu i efikasnu implementaciju.

- Omogućiti građanima Mostara glasanje na lokalnim izborima 2020. godine tako što će se izborna blokada u Mostaru riješiti kroz politički proces koji nije uvjetovan drugim izbornim pitanjima, čime će se provesti odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Baralija. Mostar mora ostati jedinstven grad.

- Provesti presudu iz predmeta ''Sejdić-Finci'', koja je i dalje neprovedena gotovo deset godina nakon njenog donošenja, kao i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava. Suzdržati se od poduzimanja zakonodavnih i političkih koraka koji bi još više otežali provođenje ovih odluka.

-Značajno ojačati napore na unapređenju vjerodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa provedbom temeljitih promjena u izbornom zakonodavstvu koje su preporučili ODIHR i Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (Group of States against Corruption – GRECO) te hitno usvojiti te izmjene kako bi se osiguralo da se mogu blagovremeno primijeniti već na lokalne izbore 2020. godine.

-Osigurati neometano finansiranje, a samim tim i funkcioniranje institucija na državnom nivou te brzo usvojiti državni budžet za 2020. godinu, koji će uzeti u obzir objektivne potrebe institucija na državnom nivou i omogućiti im da u potpunosti izvršavaju svoje ustavne i zakonske obaveze- navedeno je u komunikeu. Najavljeno je da će Upravni odbor PIC-a održati  naredni sastanak 2. i 3. juna 2020. godine.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.