SARAJEVO Nakon cjelodnevnog zasjedanja Predstavničkog doma FBiH usvojen niz zaključaka

Nastaviti istragu o nehumanom postupanju i kriminalu u Zavodu u Pazariću

Vlada Federacije BiH treba hitno uputiti u proceduru Zakon o socijalnoj djelatnosti

A. Č. / Avaz.ba
04.12.2019 20:12

S današnje sjednice

Foto: M. Tabaković

Cjelodnevno tematsko zasjedanje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o stanju u Zavodu u Pazariću i ustanovama sličnog tipa koje su u nadležnosti FBiH, nakon iscrpne i burne rasprave, okončano je usvajanjem niza zaključaka koje usaglasio Kolegij ovog doma. 

Formirati inspekciju 

Parlament je naložio da nadležna tijela nastave s istražnim radnjama o nehumanom i etički neprihvatljivom postupanju sa štićenicima, kao i da se nastavi istraga o postojanju koruptivnih radnji i krivičnih djela počinjenih kroz različite oblike zloupotrebe službenog položaja tokom obavljanja službene dužnosti.

Vlada FBiH zadužena je da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH kojima će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju zaštitu, u čijoj nadležnosti bi bio, između ostalog, i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija BiH.

Vlada Federacije BiH treba hitno uputiti u proceduru Zakon o socijalnoj djelatnosti.

Upućen je poziv Vladi FBiH i Domu naroda da hitno usvoje nacrt zakona kojim će se utvrditi kategorija „roditelji njegovatelji“.

Predloženo je da Vlada FBiH po hitnom postupku uputi u proceduru Zakon o socijalnim pravima i socijalnim uslugama FBiH te da kroz programe zapošljavanja osigura jačanje kadrovske strukture i zapošljavanje stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH. 

Zdravstvena zaštita 

Federalno ministarstvo zdravstva pozvano je da predloži rješenje kojim će korisnicima smještenim u ustanove biti osiguran jednak nivo zdravstvene zaštite nezavisno od toga iz kojeg dijela FBiH osiguranik dolazi. 

Isto ministarstvo zaduženo je da, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, predloži modalitet redovnog revidiranja dijagnoza osoba s intelektualnim poteškoćama.

Finansijska revizija 

Također, Vlada Federacije BiH zadužena je da poduzme mjere kojima će se osigurati da finansijska revizija ustanova socijalne zaštite bude u nadležnosti Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH. 

Vlada Federacije BiH zadužena je i da izradi tekst zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, kojim će se, između ostalog, urediti prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u zaštiti mentalnog zdravlja, medicinska mjera kod lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, socijalna inkluzija i život u zajednici, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja.

Zaključeno je i da u roku od sedam dana nakon današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH bude održan sastanak predstavnika Vlade i nadležnih ministarstava s predstavnicima Vijeća i udruženja roditelja. 

Komentari

NA VRH