VLADAVINA PRAVA Nezavisni pravni stručnjak Evropske unije

Izvještaj eksperta Pribea: Pravosuđe u BiH ne bori se protiv ozbiljnog kriminala i korupcije

M.Aš. / Avaz.ba
05.12.2019 15:29

Pribe: Nije navodio imena

Foto: Agencije

Rajnhard Pribe (Reinhard Priebe), nezavisni pravni stručnjak Evropske unije, danas je Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine predstavio glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

U dokumentu naziva "Izvještaj eksperta o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini", koji je napisan na 25 stranica, ukazao je na nekoliko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

Nekadašnji njemački sudija koji je slične analize svojevremeno provodio u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, između ostalog, analizirao je rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Izvještaj ovog eksperta rezultat je “Inicijative EU za pojačano praćenje vladavine prava u BiH”, koja se 2019. godine bavila temeljnim uzrocima nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Pribe u ovom izvještaju, koji ima 108 posebnih tačaka, navodi da je potrebno što prije uspostaviti povjerenje u pravosuđe. U izvještaju nije navodio imena odgovornih osoba.

- Potrebna su znatna poboljšanja u oblastima civilnog i krivičnog pravosuđa, ali i konkretni rezultati. Postupci u oblasti građanskih parnica previše su naporni, složeni i formalno im treba previše vremena. Pravosuđe u BiH ne bori se protiv ozbiljnog kriminala i korupcije - konstatira se u izvještaju.

Evropska unija pozvala je danas sve političke lidere u BiH, nadležne vlasti, pravosudne institucije i sve nosioce pravosudnih funkcija da se odmah počnu baviti nalazima Izvještaja i odgovarajućim ključnim prioritetima koji su identificirani u Mišljenju Komisije.

Zahtjevi građana za pravdu, koji su naglašeni u Izvještaju, moraju se saslušati i ozbiljno razmotriti. U pitanju je kredibilitet pravosuđa, kao i političkih vlasti. Unija ih poziva da ispune očekivanja građana koji žele i zaslužuju nezavisan, pošten i efikasan pravosudni sistem. Razgovor o nalazima ovog izvještaja treba se nastaviti. Članovi pravosudne zajednice, političkih vlasti i građani trebali bi se uključiti u reformu pravosuđa i pratiti aktivnosti koje će uslijediti nakon objavljivanja Izvještaja putem "Platforme Pravo na pravdu", koja je pokrenuta tokom javne debate "Pravo na pravdu" održane 20. novembra 2019. godine.

Unija je spremna osigurati neophodne daljnje korake povodom nalaza iz Izvještaja, uključujući osiguravanje jačeg nadzora provjere integriteta, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

NA VRH