JER MI JE STALO Poboljšat će se kvalitet rijeke Neretve

Projekt zaštite kvalitete vode u Mostaru: Priključenje za 116.337 stanovnika

U realizaciji ovoj projekta učestvuje i Fond za zaštitu okolliša FBiH koji ga je sufinansirao sa 200.000 KM

Avaz.ba
28.12.2019 22:21

Područje projekta pokriva 4.000 hektara

Foto: Avaz

Projekt zaštite kvalitete vode u Mostaru je integrirani projekat koji se sastoji od sva dijela povezana s sektorom otpadnih voda (glavna kanalizacija i PPOV).

Nakon izgradnje glavnih kolektora i PPOV-a, poboljšat će se kvalitet vode rijeke Neretve, priključivanje individualnih i industrijskih potrošača gradskog podučja mostarske doline na centralni sistem za prikupljanje otpadnih voda, prečišćavanje prikupljenih otpadnih voda i učinkovit rad i održavanje postojećih i novih objekata. 

Radovi u ovoj fazi projekta (priprema projekta za PPOV u Mostaru) uključuju preliminarnu studiju, koju će pratiti Izvještaj o idejnom projektu (IOP), a koja će sadržavati ukupne procjenjene troškove i tehničku/ finansijsku opravdanost tri alternativne solucije za program faze izgradnje sve do konačne faze kao i preporuka najbolje opcije. 

Također, uključen je i idejni projekt odabrane najbolje opcije sve do konačne faze uključujući izradu izvještaja o uticaju na okoliš i plana upravljanja okolišem.

  • Fond za zaštitu okoliša FBiH
    Fond za zaštitu okoliša FBiH Foto: FZOFBiH

Realizacijom ovog priojekta planirano je priključenje 116.337 stanovnika, a najveća količina ulaznih otpadnih voda u PPOV je 1 283,3 l/s, dok je ulazni kolektor u područje PPOV-a je DN 1200 mm. Područje projekta pokriva 4.000 hektara. 

Idejni projekat za glavni kanalizacioni sistem centralnog dijela Grada Mostara je završen krajem 2009. godine i njime se određuje dualni kanalizacioni sistem koji obuhvata prelijeve za oborinske vode, ali će se dio oborinskih voda prenositi do PPOV-a.

PPOV će se sastojati od sva tri nivoa prečišćavanja, a rijeka Neretva kao recipijent otpadnih voda prečišćenih u PPOV-a je klasificirana kao „osjetljivo područje“, pa je potreban treći stepen prečišćavanja.

U realizaciji ovoj projekta učestvuje i Fond za zaštitu okolliša FBiH koji ga je sufinansirao sa 200.000 KM za projekat „Probni rad postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV)".

JER MI JE STALO

Probudimo svijest o zaštiti okoliša.

Komentari

NA VRH