FEDERACIJA BiH Nakon dvomjesečnih pregovora

Novi kolektivni ugovor za zaposlenike državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova

Bit će regulirana prava za skoro 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, kantonalnih i općinskih administracija

Avaz.ba
15.01.2020 08:26

Vlada FBiH

Foto: Avaz

Danas će biti potpisan kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika između ovlaštenih predstavnika Vlade FBiH, kantonalnih vlada i reprezentativnog sindikata.

Vlada Federacije BiH je nakon dvomjesečnih pregovora, zajedno s vladama Sarajevskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Unsko-sanskog, Bosanskopodrinjskog, Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona, dala saglasnost za potpisivanje ovog ugovora.

Pregovori su se vodili s reprezentativnim Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, a okončani su davanjem saglasnosti na tekst ovog kolektivnog ugovora.

Ovo je treći kolektivni ugovor koji potpisuje sadašnji saziv Vlade FBiH, a kojim su regulirana prava za skoro 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, kantonalnih i općinskih administracija.

U ime Vlade FBiH, ugovor će potpisati federalni ministar pravde Mato Jozić, a u ime Sindikata predsjednik Samir Kurtović.

Komentari

NA VRH