SARAJEVO Potpisan Ugovor sa Sindikatom

Regulirana prava za skoro 26.000 državnih službenika i namještenika

Mislim da smo našli najbolja rješenja u okviru finansijskih mogućnosti Federacije i kantona, rekao Jozić

Fena
15.01.2020 13:32

Sa potpisivanja

Foto: M. Tabaković

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnim ustanovama i drugim budžetskim korisnicima potpisan je danas između ovlaštenih predstavnika Vlade FBiH, kantonalnih vlada i reprezentativnog sindikata.

Ovim ugovorom regulirana su prava za skoro 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, kantonalnih i općinskih administracija.

Ugovor je u ime Vlade FBiH potpisao federalni ministar pravde Mato Jozić, koji je istaknuo da svima u Federaciji treba biti jasno da samo zadovoljni i korektni ljudi koji rade u organima uprave, mogu doprinijeti da građani Federacije BiH budu njihov prioritet i da budu na usluzi građanima.

- Želim zahvaliti svim premijerima i kantonima koji su danas prisutni na zaključivanju ovog ugovora. Mislim da smo našli najbolja rješenja u okviru finansijskih mogućnosti Federacije i kantona - poručio je Jozić.

Vlada Federacije BiH nakon dvomjesečnih pregovora, zajedno s vladama Sarajevskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Unsko-sanskog, Bosanskopodrinjskog, Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona, dala je saglasnost za potpisivanje ovog ugovora.

Pregovori su se vodili s reprezentativnim Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, koji su okončani davanjem saglasnosti tekstu ovog kolektivnog ugovora.

- Veoma je teško pregovaranje o ovakvom kolektivnom ugovoru, jer je morao harmonizirati sve propise lokalne samouprave, kantona do Federacije. Tako smo došli do tog novog Ugovora, koji nije umanjio dosadašnja prava, ali su proširena određena prava za zaposlenike, posebno dio koji se odnosi na plaće, naknade i ostalo što se može urediti ovim ugovorom - rekao je u ime Sindikata predsjednik Samir Kurtović.

Izrazio je zadovoljstvo što danas državna služba u Federaciji ima novi Kolektivni ugovor, koji će zaštititi prava svih državnih službenika i namještenika.

Komentari

NA VRH