AKTIVNOSTI Predstavljen plan rada za 2020. i analizirano šta je urađeno u 2019.

Solak za "Avaz": U prošloj godini deminirana 1.985.522 kvadratna metra

Federalna uprava civilne zaštite posljednjih godina je ukazivala na brojne propuste u oblasti uklanjanja mina i pokrenula aktivnosti na popravljanju stanja u toj oblasti

Avaz.ba
18.01.2020 17:39

Fahrudin Solak

Foto: Arhiv

Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite u razgovoru za naš portal predstavio je rezultate rada u prethodnoj godini i najavio planove za 2020.

- U cilju realizacije Operativnog plana humanitarnog deminiranja za 2019. godinu, na korištenje građanima, odnosno lokalnoj zajednici, FUCZ predala je površinu od 1.985.522 kvadratnih metara - kazao je Solak.

U toku 2019. godine završeni su radovi na 21 deminerskom zadatku, od čega je, prema sadržaju specifičnih djelatnosti, bilo sedam zadataka čišćenja tla, 10 zadataka tehničkog izviđanja, tri zadatka tehničkog izviđanja i čišćenja kasetne municije i jedan zadatak vraćanja površine “land release”.

Ukupna tretirana površina u 2019. godini metodama manuelnog deminiranja, mehaničke pripreme i pregiranja iznosi 907.378 kvadratnih metara, a na deminerskim zadacima je ukupno pronađeno 59 različitih PP i PT mina, 119 komada kasetne podmunicije i 142 različita NUS-a.

Timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava FUCZ su uklonili ili uništili 91 PT minu, 1.224 PP minu, 2.636 komada različitog NUS-a i više od 30.000 komada municije kalibra do 14,5 mm.

Osim redovnih deminerskih zadataka koji se realiziraju na osnovu godišnjeg operativnog plana, realizirana su i dva deminerska zadatka na zahtjev Tužilaštva BiH, i to “Jama Vranova” (Drvar) i lokalitet Bjeljevine – ekshumacija (Rudo).

Metodom pregiranja tretirano je ukupno 30.000 kvadratnih metara površine, čime je značajno olakšan rad deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite.

Kako je Solak naveo, tim FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstva (UES), između ostalog, bio je angažiran u okviru predmeta Tužilaštva BiH kada je inicirana zajednička potraga za lokacijom masovne grobnice u kojoj su pronađeni ljudski posmrtni ostaci za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama iz Donjih Hadžića.

Pripadnici tima FUCZ na vodi i pod vodom bili su angažirani na rijeci Sani u sklopu akcije vađenja aviobombi iz vode i podvodnom deminiranju s ronolačkim timom specijalne policije Češke (OSPČV) s kojim godinama sarađuju i zajedno čiste bh. rijeke i jezera od mina i NUS-a. Učestvovali su u akciji čišćenja Mostarskog jezera, izviđali, izvlačili i uništavali neeksplodirana ubojna sredstava i municiju odbačenu ili zaostalu iz rata.

Timovi FUCZ izvršili su uklanjanje i uništavanje pet aviobombi; četiri su pronađene na gradilištu novog tržnog centra u Sarajevu u blizini zgrade RTV doma, a peta SC 50 B, težine 50 kilograma, u naselju Otes na Ilidži prilikom izvođenja građevinskih radova.

Zaštita i spašavanje

Tokom 2019. godine timovi FUCZ, sa svom raspoloživom opremom, učestvovali su u potragama za 11 nestalih osoba na području FBiH, i to za El-Eminom Hadžićem, za Seminom Bradićem, mladićem s poteškoćama u razvoju kojeg su na lokalitetu starog grada u Travniku pronašli pripadnici FUCZ, koji su i rukovodili ovom potragom. Tragali su i za Savom Đukićem, nastanjenim u mjestu Tilava na području općine Istočno Novo Sarajevo, za Senahidom Čagom u Zenici, Salihom Omerović na lokaciji Srebrenica, Ružicom Bičvić u Sarajevu, Almirom Gluhićem iz Zavidovića, za dječakom koji je upao s biciklom u nabujali potok u mjestu Begov Han kod Žepča, za mladićem koji se utopio u Jablaničkom jezeru, Antom Josićem iz Josića u općini Domaljevac-Šamac...  

Sredinom januara prošle godine ekipe FUCZ mašinama su čistili velike nanose snijega na putu dugom 21 kilometar prema selu Luka, a u rano jutro 17. januara probijajući se još 5 kilometara očistili su put i do sela Krušev Do u općini Srebrenica. Krajem januara motornim sankama stanovnicima odsječenog sela Kamenica kod Pala dostavili su hranu i lijekove. Sredinom februara za 25 socijalno ugroženih porodica na području Livna, Bosanskog Grahova i Glamoča dostavili su bolničke krevete, ortopedska pomagala i pakete s hranom. Početkom marta, na zahtjev OSBiH, uz pomoć motornih sanki i opreme za zimsko spašavanje bili su angažirani na izvlačenju unesrećenog vojnika s planine Čvrsnice.

  • Pozitivni rezultati
    Pozitivni rezultati Foto: FUCZ

U Busovači su danonoćno radili na ispumpavanju vode i čišćenju mulja iz poplavljenih objekata (Dom zdravlja Busovača, Osnovna škola Kaćuni, fabrika deterdženata, zgrada kolektivnog smještaja i više privatnih kuća, kao i odvodnih kanala i poplavljenih dvorišta kuća).

Radilo se cijelu noć pumpama visokog pritiska tako da su se uspjele osloboditi putne komunikacije, a timovi su nastavili pomagati stanovništvu oko Busovače i Kiseljaka u saniranju nastalih šteta uzrokovanih poplavama. S pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice i uposlenicima JKP ''Vodovod i kanalizacija'' iz Sarajeva snabdijevali su stanovništvo pitkom i tehničkom vodom kojom se uklanjao i sapirao mulj i nakupine ostale nakon povlačenja vode, a pomogli su i u čišćenju džamije u Merdanima.

FUCZ je osigurala i 15 isušivača vlage za isušivanje prostorija porodicama čije su kuće najviše pogođene poplavama kako bi se što brže sanirale štete, osposobile prostorije u kojima borave i ljudi vratili normalnom životu. Nakon što je pukla vodovodna cijev u Domu zdravlja Busovača timovi FUCZ bili su angažirani na čišćenju mulja i ispumpavanju vode. Čamcima su uspješno izveli akciju prebacivanja PTT instalacija preko rijeke Bosne u kakanjskom naselju Modrinje. Sredinom maja 120 pripadnika FUCZ u Sanskom Mostu, na lokaciji Doboj–Jug i pogođenim mjestima Matuzići i Karuše, evakuirali su civilno stanovništvo, ispumpavali vodu, punili vreće pijeskom i sanirali posljedice poplava.

Pripadnici FUCZ bili su angažirani u podršci EYOF-u od svečanog defilea dobrodošlice “EYOF 2019”, pa sve do zatvaranja i pakovanja opreme koju su koristili učesnici ove Olimpijade mladih. Zbog profesionalnog odnosa pripadnika FUCZ i posjetioci i učesnici Olimpijade osjećali su se sigurnije gdje je i na ovaj način poslana poruka i pozitivna slika o sistemu zaštite i spašavanja u BiH.

Četrdeset pripadnika FUCZ, s direktorom Fahrudinom Solakom na čelu, stavilo se na raspolaganje i pružilo pomoć preduzeću ZOI ’84 kako bi se uklonio led i osposobio i pustio u promet četverosjed.

U okviru obilježavanja genocida u Srebrenici pripadnici FUCZ bili su angažirani na organizaciji, logističkoj i stručnoj pomoći “Maršu mira 2019”, a u toku sportske manifestacije Bentbaša Cliff divnig u Sarajevu pružali su pomoć skakačima pri izlazu iz vode, ali i pazili da ne dođe do nekih ozbiljnijih povreda.

Obuke

Brojne su vježbe koje su tokom prošle godine uspješno prošli pripadnici FUCZ, poput vježbi ronilačkog tima, vježbi na sonaru, ronilački trening uz vađenje NUS-a, rad na tehnikama podvodnog pretraživanja na rijeci Uni, obuke sa popratnom opremom i čamcima u Šibeniku, RHB obuke, međunarodne vježbe upravljanja u vanrednim situacijama koju je organiziralo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, zajedno s Ministarstvom Ruske Federacije za civilnu odbranu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica prirodnih nesreća... 

Posada EUFOR-ovog helikoptera Agusta Bell 212, zajedno sa pripadnicima FUCZ oko vodopada Skakavac kod Sarajeva imali su zajedničku vježbu sa tri scenarija spašavanja: penjač zaglavljen na litici, šetač sa slomljenom nogom i osoba ozlijeđena u minskom polju. 

Na Tjentištu kod Foče učestvovali su u obuci “Potraga i spašavanje u prirodi” koju je organizirala Turska agencija za koordinaciju i saradnju (TIKA) sa nevladinom organizacijom İHH iz Turske i Ministarstvom sigurnosti BiH. Sa pripadnicima turske TIKA-e bili su angažovani na zajedničkoj vježbi koja se odnosila na spašavanje i potrage.

Početkom oktobra na području Podgorice i Danilovgrada u Crnoj Gori učestvovali su na međunarodnoj terenskoj NATO vježbi pod nazivom “NICS Montenegro Field Exercise 2019”, dok je u Neumu, u okviru obuke za članove Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), izvedena komandno-štabna vježba “Neum 2019.” FUCZ, Ministarstvo sigurnosti BiH i Odjeljenje za javnu sigurnost Distrikta Brčko BiH su na teritoriji Brčkog organizirali terensku vježbu za korištenje NICS sistema koja je održana u skladu sa planom aktivnosti NATO NICS projekta “Napredna regionalna koordinacija u nesrećama” za 2019. godinu.

 U sarajevskoj OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” demineri FUCZ učenicima petih razreda održali su predavanje “Minska područja-opasnost za sve”, dok je u Blagaju kod Mostara održana napredna obuka spašavanja i potrage u prirodi na kojoj je učestvovalo šest pripadnika FUCZ.

Početkom decembra u Tuzli je održan 1. kongres medicinskih sestara i tehničara u FBiH sa međunarodnim učešćem na kome je bilo zastupljeno više od 40 tema među kojima i ona FUCZ pod nazivom “Disbarizmi” zbog toga što FUCZ raspolaže specijaliziranim jedinicama koje se bave ronilaštvom, speologijom koje su uključene u potrage na planinama te su svi oni izloženi opasnosti od povreda i pojavi disbarizma.

Krajem prošle godine Elise Becker, potpredsjednica za operacije u Marshall Legacy Institute (MLI), posjetila je FUCZ te je Sektoru za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava u Azićima službeno predala dva psa, donaciju ove organizacije. Dva psa iz POEK tima su zbog starosti i dugogodišnjeg rada na poslovima deminiranja ''penzionisani'', a timu su se pridružila dva nova psa, rase belgijski ovčar Malinois, koji su obučeni za otkrivanje mina.

Planirane aktivnosti na deminiranju u 2020.

Federalna uprava civilne zaštite posljednjih godina je ukazivala na brojne propuste u oblasti uklanjanja mina i pokrenula aktivnosti na popravljanju stanja u toj oblasti kako bi se Bosna i Hercegovina u što skorije vrijeme oslobodila pošasti opasnosti od mina i učinila sigurnijim životni prostor građana. S obzirom da je strateško odlučivanje u oblasti uklanjanja mina bazirano na državnom nivou i da u tim procesima ključnu ulogu ima Komisija za deminiranje u BiH i Centar za uklanjanje mina u BiH inicirani su sastanci čiji rezultat bi trebao biti unapređenje Standarda za uklanjanje mina i NUS-a u BiH, korištenje najboljih praksi u ovoj oblasti i vraćanje povjerenja donatora iz prijateljskih zemalja koji su dugi niz godina izdvajali značajna finansijska sredstva za uklanjanje mina u BiH. 

Akcent je stavljen na pojednostavljivanje procedura deminiranja, omogućavanje korištenja modernih uređaja u deminiranju, omogućavanju većeg učešća pasa za otkrivanje eksploziva u procesima deminiranja, olakšavanja rada deminerima bez narušavanja kvaliteta deminirane površine i sigurnosti učesnika deminerskih operacija.  

  • Pozitivni rezultati
    Pozitivni rezultati Foto: FUCZ

Federalna uprava civilne zaštite će i u 2020. godini nastaviti realizaciju aktivnosti u izvođenju protuminskih akcija (PMA) koje za cilj imaju redukciju rizika i rješavanje problema utjecaja mina i drugih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, primarno na području Federacije BiH. Planirano je da se završi sedam započetih zadataka iz 2019. godine te da se realiziraju značajni projekti iz oblasti humanitarnog deminiranja na osnovu godišnjeg plana kojeg usvaja Vlada Federacije BiH.

FUCZ planira angažovati značajne deminerske kapacitete na realizaciji zadataka u okviru projekta oslobađanja minski sumnjive površine “Sarajevo bez mina 2020”, kroz realizaciju četiri zadatka veličine oko 200.000 m², i to na području brda Žuč u općini Vogošća.

Također je u planu nastavak angažmana na deminiranju površine koja se nalazi na trasi auto puta 5C na području Grada Mostara, a planirana je i realizacija projekta vraćanja minsko-sumnjive površine (MSP) Nacionalnom parku Una koji se prostire kroz nekoliko lokalnih zajednica Grada Bihaća i manjim dijelom u općini Drvar, ukupne površine od 3,77 km².

Pored navedenih projekata planirana je realizacija i drugih zadataka prema Godišnjem planu, a, po potrebi, i aktivnosti u operacijama “brzog odgovora”, odnosno izvlačenja unesrećenih iz minskih polja, aktivnosti po naredbama sudova i tužilaštava, interventnog deminiranja i sl.

Komentari

NA VRH