SARAJEVO Zbog zastoja u radu Parlamentarne skupštine BiH

Skoro 160 revizorskih izvještaja čeka na usvajanje

Pilica je naglasio da su revidirali sve institucije

Fena
24.01.2020 15:54

Skup održan u Sarajevu

Foto: Fena

Zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Jasmin Pilica kazao je da skoro 160 revizorskih izvještaja još nije usvojeno zbog zastoja u radu Parlamentarne skupštine BiH u proteklom periodu.

U okviru konferencije "Učinkovita javna revizija za smanjenje korupcije u BiH", koju su danas u Sarajevu organizirali Centri civilnih inicijativa i Ambasada Švedske u BiH, Pilica je naglasio da je Ured radio posao u skladu sa svojom dinamikom, koja je potpuno usklađena sa zakonom.

Govoreći o revizorskim izvještajima za 2018. godinu, Pilica je naglasio da su revidirali sve 74 institucije te da su imali šest "mišljenja s kvalifikacijom", od čeka četiri "mišljenja s rezervom uz skretanje pažnje", dva "mišljenja s rezervom", 55 "pozivnih mišljenja uz skretanje pažnje", dok je 12 mišljenja okarakterizirano kao "pozitivno".

- Imamo informaciju da je skoro 60 posto naših preporuka realizirano - kazao je Pilica te je dodao da je veoma teško ocijeniti koja je preporuka realizirana, a koja polovično realizirana.

Istaknuo je da Ured za reviziju sarađuje s tužilaštvima, ali da je njihova primarna uloga da daju nezavisno mišljenje o finansijskim izvještajima i usklađenosti funkcioniranja institucija.

- Naši izvještaji su detaljni i svi tužioci u njima mogu naći sve eventualne indicije o počinjenju krivičnih djela - zaključio je Pilica.

  • Realizirano 60 posto preporuka Ureda
    Realizirano 60 posto preporuka Ureda Foto: Fena

Mnogo zloupotreba

Predrag Kožul, predstavnik Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH, smatra da situacija, prema podacima Ureda za reviziju, izgleda veoma dobro, ali da se mora uzeti u obzir da su "mišljenje s kvalifikacijom" dobile one institucije koje imaju veliki budžet.

- Dio preporuka Ureda za reviziju je sistemskog karaktera, jer su u sferi političkih pitanja, kao što je pitanje državne imovine u Ministarstvu odbrane BiH. To je glavni razlog što su dobili "mišljenje s rezervom", a sami ne mogu riješiti problem - istaknuo je Kožul.

Pohvalio je saradnju Komisije i Ureda za reviziju, ističući da je Ured iz BiH najbolji u regiji, za šta je velikim dijelom zaslužna i međunarodna pomoć.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin kazao je da su 2018. i 2019. godini podnijeli 25 prekršajnih prijava protiv odgovornih osoba kad se govori o zloupotrebi javnih nabavki, dok su u januaru 2020. podnijeli šest prijava.

- Mnogo je zloupotreba i kršenja i želim potcrtati da se svi moraju ponašati odgovorno - poručio je Salčin te je dodao da u kontinuitetu rade na edukaciji službenika, sudija i tužilaca o javnim nabavkama, jer to, kako tvrdi, predstavlja veliki problem.

Važna tema

Direktor Odjela za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Torgni Svenungson (Torgny Svenungsson) smatra da je revizija javnih institucija vrlo bitna tema, jer pomaže u unapređenju transparentnosti, djelotvornosti i omogućava implementaciju vladavine zakona. 

Projekt menadžerica CCI-ja Jasmila Pašić ističe da je cilj konferencije da ukaže na proces važnosti javne revizije, koja predstavlja kontrolni mehanizam u upravljanju javnim sredstvima i javnom imovinom. Izrazila je nezadovoljstvo efektom rezultata u procesu javne revizije, jer postoji veliki broj preporuka koje nisu realizirane.

Konferencija je okupila predstavnike revizorskih institucija u BiH, parlamentarnih komisija, nadležnih tužilaštava te javnih institucija i civilnog društva.

Na konferenciji je predstavljen i specijalizirani web-portal o reviziji, kontroli utroška javnog novca i rada javnih ustanova i predzeća. Na portalu www.revizije.info nalaze se baze podataka o finansijskim revizijama u posljednje četiri godine.

Komentari

NA VRH