ODLUKE Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Devet osoba pod zdravstvenim nadzorom u Sarajevu zbog zabrinutosti od koronavirusa

Prema navodima Evropskog centra za prevenciju bolesti i kontrolu, vjerovatnost zaraze za stanovništvo EU/EEA i dalje se smatra malom

Avaz.ba
14.02.2020 16:19

Kontinuirano se prati situacija

Foto: Agencije

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kontinuirano prati aktuelnu epidemiološku situaciju u KS te provodi mjere epidemiološkog nadzora, informiranja i davanja preporuka u vezi s pojavom koronavirus bolesti (COVID-19). 

U skladu s naredbom resornog federalnog ministarstva vrši se i organiziranje i koordiniranje rada kantonalnih zdravstvenih ustanova te daju preporuke shodno razvoju trenutne situacije. 

- Implementacija plana pripravnosti u prethodnom periodu odnosila se na provođenje mjere stavljanja osoba pod zdravstveni nadzor. U periodu 1. 2.-13. 2. 2020. godine za devet osoba je izdato rješenje za stavljanje pod zdravstveni nadzor, izvršena je obrada 195 pojedinačnih sanitarnih upitnika i 20 sanitarnih upitnika za grupu osoba koje su boravile ili još borave na području Kantona Sarajevo, čime se provodi propisani epidemiološki nadzor. Ovime se uspostavio adekvatan mehanizam za prikupljanje i analizu podataka nastalih prilikom skrininga za brzu procjenu i reagiranje - navedeno je u izvještaju Kriznog štaba.

  • Kontinuirano se prati situacija
    Kontinuirano se prati situacija Foto: Agencije

Prema navodima Evropskog centra za prevenciju bolesti i kontrolu, vjerovatnost zaraze za stanovništvo EU/EEA i dalje se smatra malom. Iako su iz sedam zemalja EU prijavljeni slučajevi uvezenih i lokalno nastalih slučajeva, ukupni broj slučajeva prijavljenih na tom području i dalje je nizak, a mjere zaštite su na snazi.

Krizni štab Ministarstva zdravstva KS će i dalje djelovati prema planu pripravnosti, a sa ciljem zaštite zdravlja stanovnika Kantona Sarajevo.

Komentari

NA VRH